Radar · Nyheter

Majoritet väntas få stanna längre

Migrationsverket räknar med en våg av ansökningar om förlängda uppehållstillstånd.

Efter flyktingvågen hösten 2015 – nu löper de tillfälliga uppehållstillstånden ut. Över 30 000 ansökningar om förlängda tillstånd väntar i år, enligt Migrationsverket. Majoriteten väntas få klartecken.

I spåren av flyktingvågen hösten 2015 ändrades reglerna för uppehållstillstånd. De som kom till Sverige efter den 24 november det året fick som huvudregel tillfälliga uppehållstillstånd, ofta i tre år för dem med flyktingstatus men i vissa fall 13 månader, i stället för permanenta.

Nu kommer nästa våg – av förlängda tillstånd.

– Det här är en konsekvens av att väldigt många fick beslut 2016, och de ska förlänga sina uppehållstillstånd nu, säger Magnus Bengtsson, ansvarig för förlängningsprocessen vid Migrationsverket.

Fram till kommande årsskifte räknar Migrationsverket därför med att över 30 000 personer ansöker om att förlänga sina uppehållstillstånd. Merparten gäller syrier, cirka 14 600. Därefter handlar det om cirka 4 200 från Afghanistan och några tusen från Eritrea, Somalia och Irak.

– Majoriteten kommer att få förlängt, säger Magnus Bengtsson.

Migrationsverket håller på att förbereda sina system för att kunna ta emot så många ansökningar. Så här många har myndigheten aldrig behövt hantera förut, även om det förstås inte kommer som någon blixt från en klar himmel, det har kunnat förutses.

– Men det här är ändå nytt för oss, det sätter viss press på oss. Det kommer att bli väntetider, säger Magnus Bengtsson utan att kunna gå in på detaljer.

För den enskilde som vill förlänga sitt uppehållstillstånd krävs att man under en övergångsperiod skickar in sin ansökan med post. Efter någon månad räknar Migrationsverket att ansökningarna ska kunna ske digitalt. För många, men inte alla, behövs ett personligt möte på ett av Migrationsverkets kontor, något som myndigheten då kommer att kalla till.

Hur långa de förlängda tillfälliga uppehållstillstånden blir är lite olika, beroende på vilken status den sökande har.

De personer detta gäller handlar om dem med tillfälliga uppehållstillstånd och som vill ha förlängt tillstånd på grund av skyddsbehov, personer med uppehållstillstånd som har anhöriga som sökt asyl i Sverige och förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier.