Radar · Nyheter

Färre får antibiotika i onödan

Antibiotikaresistenta bakterier.

Under de senaste tio åren har antalet antibiotikarecept minskat kraftigt, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Enligt Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark är det ett ihärdigt informationsarbete som har gett resultat.

– Under de här tio åren har vi sänkt antalet recept på riksnivå med hundra recept per tusen invånare och år. Det innebär totalt sett på årsbasis en minskning med en miljon recept, utan att det innebär någon skada eller risk för patienterna, utan det är snarare bra att slippa biverkningarna, säger Stephan Stenmark som är ordförande i Strama, det nationella nätverket mot antibiotikaresistens.

På grund av överanvändning blir antibiotika allt mindre effektivt då bakterier blir motståndskraftiga eller resistenta.

Att förskrivningen har minskat beror enligt Stenmark delvis på att budskapet om att resistenta bakterier är ett hot mot folkhälsan fått genomslag. Utvecklingen kan också förklaras med att läkarna fått bättre kunskap om vilka sjukdomar som inte kan botas med antibiotika.

– Antibiotikaresistensen i världen fortsätter åt fel håll och det syns även i Sverige. Vi är, trots allt det goda arbete som görs, i en trend av ökande resistens även i Sverige. Den effekt som vi kan få av det här arbetet är att vara en broms så att stegringen i Sverige blir så långsam som möjligt. Men det försvinner inte eftersom omvärldstrycket är så stort, säger Stephan Stenmark.