Radar · Nyheter

Bottennotering för valdeltagandet i Ronna

Endast 12,8 procent av de röstberättigade i valkretsen Södertälje Ronna norra röstade i EU-valet.

Bara 12,8 procent av de röstberättigade i valkretsen Södertälje Ronna norra röstade i EU-valet.

– Det är en konsekvens av det extremt stora flyktingmottagandet i Södertälje och den svarta bostadsmarknaden, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Södertälje Ronna norra är en av de valkretsar som hade lägst valdeltagande i EU-valet i Sverige, enligt Valmyndighetens preliminära siffror.

– Vid EU-val har kommunen inte alls samma resurser för att informera om valet som vid kommunala val. Det tunga ansvaret ligger på de politiska partierna och vi har ett alldeles för stort ansvar jämfört med andra kommuner, säger Boel Godner.

– Vi har ett stort flyktingmottagande i Södertälje och den svarta hyresmarknaden ställer till med besvär för oss. När vi knackar dörr öppnar människor som inte är skrivna där och som inte har rösträtt, fortsätter hon.

Hon är inte förvånad över det låga valdeltagandet.

– Vi är dessvärre luttrade, det kan man se i statistiken bakåt.

Många i bostadsområdet är kristna från mellanöstern, enligt Boel Godner.
De har många frågor om IS-krigare och om kristnas situation i mellanöstern.

– Vi har försökt prata med dem om det, men nationellt är det andra frågor som tas upp. Inför framtida val får vi tänka till och fokusera ännu mer på frågor som intresserar de som bor i området, säger Boel Godner.

Valdeltagandet i Södertälje

Valdeltagandet låg på 39,7 procent i Södertälje, enligt Valmyndighetens preliminära siffror.
Valkretsen Södertälje Ronna norra är en av de valkretsar som hade lägst valdeltagande i EU-valet i Sverige, där röstade 12,8 procent.
Flera områden i Södertälje hade ett mycket lågt valdeltagande. Valkretsen Södertälje Geneta norra hade ett valdeltagande på 16,7 procent. I valkretsen Södertälje Hovsjö södra röstade 17,8 procent.
Drygt 53 procent av de röstberättigade i Sverige röstade i EU-valet.
Källa: Valmyndigheten.