Radar · Nyheter

Sverigeunik elitsatsning på parasportgymnasium

”Den här gruppen har blivit helt exkluderad från elitidrottssatsning”, säger idrottsläraren John Nilsson (i kamouflagetröja).

Kungsholmen får under nästa höst landets första elitidrottssgymnasium för rörelsenedsatta.

– Vi möjliggör elitidrottssatsning för dem som omöjligt kan få det. Den här gruppen har blivit helt exkluderad från elitidrottssatsning, säger John Nilsson, idrottslärare på RgRh-gymnasiet på Kungsholmen, som nästa höst får status som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

Det betyder att elever med grava rörelsenedsättningar, till exempel till följd av CP-skador och muskelsjukdomar, kommer att ha samma möjlighet som andra att kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå.

Tidigare har det inte varit möjligt för ungdomar med grav rörelsenedsättning att få stödet som det innebär om skolan har NIU-status. RgRh-skolan på Kungsholmen är ett av fyra riksgymnasier för rörelsehindrade som finns i landet. Idag är ingen av dem NIU-certifierad.

– Det betyder jättemycket att Stockholms stad varit villiga att satsa på gruppen. Nu kan vi kan profilera oss som den enda skolan i landet där parasportare med grav rörelsenedsättning kan satsa på elitidrott, säger John Nilsson, som sedan 2011 har kämpat för att ge ungdomarna möjligheten.

Den stora skillnaden mot hur gymnasiet fungerar idag blir att eleverna kommer att kunna gå idrottsspecifika kurser kopplade till vald idrott och få anpassade scheman, berättar Nilsson:

– Har du inte NIU så finns inte möjligheten till att specifikt satsa på sin idrott inom ramen för skolan i samma utsträckning.

Eleverna kommer att kunna bo på ett studentboende och ha tillgång till bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer.

– Idrotten ska vara inkluderande för alla och det här beslutet innebär att det blir en kvalitetssäkring av hela verksamheten, säger Lars Jonsson, elitidrottsansvarig på Stockholmsidrotten.

Skälet till att skolan får NIU-licens först 2020 är att de enligt lag aktiveras först 18 månader efter ansökan.