Radar · Nyheter

Stockholm mindre grönt

Huvudstaden är bland de snabbast växande i Europa – på bekostnad av grönområden, visar satellitdata som studerats av KTH.

6,6 procent grönområde försvann från stadsdelen Kista–Rinkeby mellan åren 2005 och 2015. Även Farsta och Bromma har blivit av med mycket grönt till förmån för bebyggelse, som under tioårsperioden ökade med 15 procent.

– Den största ökningen av bebyggd mark och minskningen av grönområden har skett i de norra och södra utkanterna av Stockholms kommun, konstaterar Dorothy Furberg, professor vid avdelningen för geoinformatik på KTH och den som ansvarat för den nya studien.

Med de krympande grönområdena har så kalllade gröna kilar i Storstockholm minskat i omfång. Områdena är betydelsefulla både för rekreationsstråk, större strövområden och för att upprätthålla ekologiska spridningssamband som behövs för att bibehålla biologisk mångfald.