Radar · Nyheter

Risk för elbrist till hösten

Stockholm står inför en akut elförsörjningssituation som kan skapa problem redan i höst. Elen finns, men kablarna som försörjer staden är fulla. För det flaggar elnätsföretaget Ellevio, som efterfrågar snabba politiska åtgärder.

– Vi befinner oss i ett historiskt akut läge. Vi kommer helt enkelt inte kunna ansluta alla i Stockholm som vill ha el de närmsta åren, och det finns risk att vi tvingas neka anslutningar redan under hösten 2019, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Stockholms elförsörjning kommer dels från stadens kraftvärmeverk och dels från stam- och regionnäten.

Men dagens nätkapacitet räcker inte till för att möta den ökade efterfrågan, och byggande av nya elnät tar lång tid. Detta enligt Ellevio, som tidigare flaggat för en stundande elbrist utgöra ett hot mot utbyggnaden av tunnelbanan, vägsatsningar och byggandet av nya bostäder år 2021. Nu tidigarelägger bolaget alltså varningen.

– Som elnätsägare i Stockholm står Ellevio nu inför ett nytt läge där vi kan tvingas säga nej till anslutningar – kanske redan under hösten 2019. Vi behöver nu politiska krafttag för att inte riskera en i grunden positiv utveckling mot ökad elektrifiering, säger Johan Lindehag.

Att situationen nu bedöms som än mer allvarlig beror på att kraftvärmebolaget Stockholm Exergi i april meddelade att de planerar att stänga en av Värtaverkets två kolpannor, eftersom elen därifrån inte längre är ekonomiskt hållbar.

Skälet till beslutet är vårbudgetens höjning av energi- och koldioxidskatterna för fossila bränslen som används för produktion av kraftvärme.

Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) är medveten om problemet.

– Det kommer att öka bristen på el i vår region, så vi har många viktiga frågor att ta med regeringen nu, säger hon till P4 Stockholm.

Energiminister Anders Ygeman (S) föreslår att Stockholm Exergi minska ska minska sin vinst för att kunna garantera elproduktionen.

– Stockholm exergi har haft lång tid på sig att ställa om, säger han till Dagens Nyheter.

Ellevio, som är Stockholms största elnätsägare efterfrågar ytterligare politiska åtgärder, som investeringar i förbättringar i elnäten och kortare tillståndsprocesser för ny nätkapacitet.

Anders Ygeman säger till DN att en utredning i frågan ska rapportera till honom i juni.