Energi · På gång i Stockholm

Hallå där Olga Persson…

… generalsekreterare på Unizon.

Ni arrangerar en konferens om mäns dödliga våld mot kvinnor. Hur kommer ni att ta er an ämnet under dagen?

– Allt våld som drabbar män går ner, men misshandelsbrott, sexualbrott och dödligt våld som drabbar kvinnor ökar. Det gäller både officiell kriminalstatistik och enligt nationella trygghetsundersökningen som Brå gör. Vi ser en ökning av antalet mördade kvinnor och det vill vi sätta fokus på, eftersom vi tycker att det saknas. De här brotten skiljer sig från andra typer av mordfall. Här är förövaren känd sedan tidigare. Det är en man som är hotfull mot kvinnan, men kanske inte mot andra. Det innebär att vi har stora möjligheter att hindra det här våldet. Vi önskar att alla berörda myndigheter och forskare nu tar det här på allvar och utreder varför det är så här och hur vi kan stoppa det. Vi har samlat alla Sveriges ledande forskare och yrkesverksamma inom området som alla kan bidra med sin bild och förslag på åtgärder.

Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats på ett år. Vilka åtgärder anser ni är viktigast att genomföra för att minska dessa brott?

– Vi har ganska många konkreta förslag. Ett av förslagen som vi har drivit länge är att göra relevanta och konkreta dödsfallsutredningar. Vi önskar att det gjordes riktiga haverikommissioner varje gång det händer eftersom vi vet att kvinnan ofta har haft kontakt med olika instanser innan brottet sker. Vi önskar också att det sattes in hårdare tvångsmedel mot förövaren. Speciellt i de situationer där kvinnan bestämts sig för att lämna mannen. När en kvinna vågar ta det steget trots dödshot måste samhället ställa upp. Vi behöver jobba mer med riskgrupperna som kan vara personer med psykisk ohälsa eller egen erfarenhet av våld.

Våld mot män minskar men ökar mot kvinnor. Vad ligger bakom detta tror du?

– Vi har flera teorier om varför mäns våld mot kvinnor inte minskar. En är utbredningen av våldspornografi, något som i dag ses som mainstreampornografi, men innehåller våld.

Dödsorsak: Kvinna

Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats på ett år. Läget i Sverige 2018 är att brott mot kvinnor ökar samtidigt som brott mot män minskar. Nu krävs det kraftfulla satsningar för rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. En nationell kunskapshöjande konferens med fokus på mäns dödliga våld mot kvinnor med talare som Shilan Caman, forskare vid Rättsmedicinalverket och Ulrika Rogland, jurist med erfarenhet inom rättsväsendet och kammaråklagare i det uppmärksammade mordet på Lugnet i Malmö 2012.
Tid: 9.00–17.00 den 3 juni
Plats: Clarion Skanstull, Ringvägen 98
Kostnad: Gratis.