Radar · Nyheter

Återbrukspopup på turné genom staden

Har du planer på att vårstäda förrådet kan du ta chansen att lämna överblivna ägodelar till Stockholms stads ambulerande återbruksstation. Under helger till och med oktober cirkulerar återbrukspopupen i inner- och ytterstaden.

Till och med 22 juli erbjuds dessutom gratis transporthjälp inom den stadsdel där återbrukspopupen står uppställd. Näst på tur är KTH, Valhallavägen 23–26 maj. Övriga destinationer och turlista finns på Stockholm vatten och avfalls hemsida.