Radar · Nyheter

V vill ha slutdatum för fossila bränslen

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt EU-valkampanjar på cykel.

Vänsterpartiet vill se ett totalstopp för försäljning av fossila bränslen inom EU 2035.
– Då skickar man ett tydligt budskap till industrin om att det är den här omställningen som gäller, säger partiledaren Jonas Sjöstedt.

Förslaget från Vänsterpartiet har tre delmål: 2025 ska nya fossildrivna fordon sluta säljas inom EU, 2030 ska utvinning av fossila bränslen inom unionen upphöra och 2035 ska fossila fordonsbränslen sluta säljas helt.

– Ger man det här beskedet nu, så börjar omställningen nu. Vi räknar med att investeringarna i ny fossilutvinning då klingar av, medan investeringarna i förnybar energi trappas upp. Industrin är duktig på att ställa om, säger Jonas Sjöstedt till TT.

Enligt förslaget ska de EU-medborgare som försörjer sig på utvinning av fossila bränslen i stället erbjudas omskolning och vidareutbildning, med finansiellt stöd av EU:s strukturfonder.

– Solenergi, vindkraft, biogas och annan förnybar energi har en otrolig jobbtillväxt. Vi tänker att man ska erbjuda länder som är mer beroende av fossila bränslen, som Polen, betydande fondmedel. Lite förenklat bör man locka kolgruvearbetare att bli sol- och vindmontörer, och säga att här finns en möjlighet att gå in i en framtidsbransch i stället för en försvinnande bransch, säger Sjöstedt.

TT: Vilken effekt får ett förbud som bara gäller EU?

– Den här omställningen sker i flera delar av världen. De flesta elfordon ser ut att rulla i Kina inom några år. Det är inte så att EU ligger främst på alla områden i dag, men vi tror att EU kommer ta fram ny teknik som kan exporteras. Vi står alla inför den här omställningen, och de som gör den först kommer att vara tekniska vinnare.