Radar · Nyheter

M vill få in kärnkraft i klimatmål

Moderaternas EU-kandidat Tomas Tobé presenterar partiets valmanifest inför EU-valet.

Moderaterna vill göra det enklare för länder att minska sina koldioxidutsläpp. Därför vill partiet arbeta för att EU sätter upp ett mål för fossilfri energi, där även kärnkraft ingår.

För att bekämpa klimatförändringarna vill Moderaterna (M) i sitt EU-valmanifest att EU inför ett mål för ”fossilfri” energi.

I dag har EU ett mål om att 32 procent av energikonsumtionen ska bestå av förnybar energi 2030. Definitionen av förnybar energi omfattar inte kärnkraft.

M vill, förutom att kärnkraften ska få räknas in, att målet samtidigt höjs till 60 procent.

Enligt M:s toppkandidat i EU-valet, Tomas Tobé, står kärnkraften i dag för cirka 25 procent av EU:s energikonsumtion. Därför innebär M:s förslag en viss skärpning, uppger han.

M ser en möjlighet att ändra på nuvarande EU-mål i samband med att det ska ses över 2023.

Det är medlemsstaterna själva som bestämmer sin energimix. Men Tobé tycker inte att förslaget är ett slag i luften.

– Man skulle också kunna ställa frågan, varför talar vi så mycket om förnybart när alla länder bestämmer sin energimix, säger han.

– Det är ju för att vi kan använda det europeiska samarbetet för att få fram förnybart och även möjligheter till export av kärnkraft.

M profilerar sitt valmanifest på att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Partiet föreslår till exempel att EU:s polisbyrå Europol får fördubblade resurser och utökade befogenheter, samt att ett särskilt center mot stöldligor inrättas.

M vill också straffa de medlemsländer som inte lever upp till EU:s rättsstatsprinciper.

– Vi vill utöka de ekonomiska sanktionerna och kunna stoppa EU-bidrag för de länderna, säger Arba Kokalari, M:s fjärdenamn.

Hon vill också arbeta för att registrerade partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU och för att EU:s fond mot antisemitism, hatbrott och radikalisering ska få mer pengar.

M vill att Bulgarien och Rumänien inte ska släppas in i EU:s passunion Schengen, så länge den romska minoriteten i länderna utsätts för diskriminering. M ser det som ett sätt att få stopp på tiggeri i Sverige och EU.

Det är dock inte EU-parlamentet som beslutar om inträde i Schengen.

När det gäller migration vill M se ankomstcenter vid EU:s yttre gränser där asylansökningar kan prövas. På sikt vill partiet att ett gemensamt kvotflyktingssystem införs där medlemsstaterna själva bestämmer hur många flyktingar de ska ta emot.

M profilerar sig också som förkämpar för frihandel.

EU-parlamentets roll är att godkänna eller förkasta de frihandelsavtal som EU sluter med andra länder.

– Moderaterna kommer att vara den tydligaste rösten för frihandel. Vi behöver mer frihandel och mindre tullar, säger Jörgen Warborn som står som nummer tre på M:s EU-lista.

Några förslag i M-manifestet

• Stärk bevakningen av EU:s yttre gräns
• Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns
• Minimistraffnivå för människosmuggling i EU
• Underlätta arbetskraftsinvandring i EU
• Förstärk Europol
• Gör det lättare att utvisa dömda EU-medborgare
• Spärrlista på hatpraktikanter som inte får resa in i EU
• EU-förbud för utländsk finansiering av extrema trossamfund
• Avskaffa medlemsstaters vetorätt i EU:s utrikespolitik
• Kärnkraft ska få räknas in i EU:s energimål
• Sätt målet att EU ska vara klimatneutralt 2050
• Utvidga EU:s utsläppshandel till bland annat sjöfart
• Ställa tuffare krav i EU:s avloppsdirektiv för att skydda Östersjön
• Sverige ska själv fatta beslut om jakt
• Fördjupa den inre marknaden, särskilt för tjänster
• Fördubbla EU:s investeringar i forskning och innovation
• EU:s budget får inte växa i förhållande till BNP
Källa: Moderaterna