Radar · Nyheter

Låga dioxinhalter i Östersjölaxen

Halterna av miljögiftet dioxin i Östersjölax minskar och ligger nu under gränsvärdet.

Halterna av miljögiftet dioxin i Östersjölax minskar. Provtagningar på lax från Luleälven och Ångermanälven visar på mer än en halvering av dioxinhalterna, som nu ligger en bit under gränsvärdet.

Resultaten bekräftar prover tagna tidigare i år av lax fångad i Bottenhavet och Bottenviken.

– Någonting har hänt i ekosystemet så att halterna har sjunkit drastiskt. Vad det beror på vet vi inte, säger Petra Bergkvist som är statsinspektör på Livsmedelsverket till P4 Norrbotten.

Livsmedelsverket rekommenderar att barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder inte ska äta fisk som kan innehålla höga halter av dioxin oftare än två till tre gånger per år. Trots minskade dioxinhalter kommer inte kostråden att ändras.

– Nej, vi behåller kostråden tills vi vet att vi med säkerhet kan lätta på dem, säger Petra Bergkvist.