Radar · Nyheter

Hypnos och KBT kan lindra tarmstörning

Behandling av hjärnan viktigt för att lindra tarmproblem, enligt ny studie.

En ny studie vid Sahlgrenska akademin visar på ett samband mellan avvikande funktion i hjärnan, som förekomst av ångest eller depression, och svårighetsgraden av symptom i tarmen vid tarmstörningen IBS.

Det skriver Göteborgs universitet på sin webbplats.

– Det finns studier som visar att hypnos, KBT och antidepressiva läkemedel alla kan ha effekt mot IBS. Synsättet att tarmen och hjärnan samverkar vid IBS börjar få allt större genomslag, säger Magnus Simrén, professor vid Sahlgrenska akademin, som lett arbetet med den nya studien.

Tarmstörningen IBS (irritable bowel syndrome) plågar uppemot tio procent av den vuxna befolkningen.

Symptomen är till exempel magont, gasighet, förstoppning eller diarré. De bakomliggande orsakerna är inte helt klara men symptomen lindras med behandling av tarmen och ibland även av hjärnan.

I studien medverkade 400 personer med IBS och även friska kontrollpersoner. Förutom att mäta avvikelser i tarmen fick deltagarna också svara på frågor för att undersöka förekomst av ångest och depression hos deltagarna, en markör för avvikande funktion i det centrala nervsystemet. Sambandet var linjärt, ju fler avvikelser, i både tarm och hjärna, desto värre tarmsymptom.

– Det tyder alltså på att en kombination av olika behandlingar mot faktorer i tarmen och i hjärnan kan ha positiv effekt, men den hypotesen måste först undersökas i kliniska prövningar, säger Magnus Simrén.

Studien genomfördes i samarbete mellan några av världens främsta forskare inom IBS, från universitet i Sverige, Belgien och USA.