Radar · Nyheter

Malin Björk (V): EU är inget fredsprojekt

Malin Björk, kandidat för Vänsterpartiet till det stundande EU-valet.

Det är folkets tur nu, anser Vänsterpartiet som fram tills nyligen ville att Sverige skulle lämna EU. Nu går de till val på en radikal förändring av unionen – och ser framför sig ett mer jämlikt och klimatsmart Europa.

– Det är också det mest effektiva motgiftet mot de högerextrema, säger toppkandidaten Malin Björk.

Vänsterpartiet har pausat kravet på EU-utträde. Orsaken är den alarmerande klimatkrisen och de allt mer aggressiva högernationalisterna, förklarar partiets toppkandidat som nu hoppas på ytterligare en mandatperiod i EU-parlamentet.

– De har bestämt sig för att ta över EU:s institutioner. Och då är det viktigt att skicka starkare vänsterkrafter, säger Malin Björk men understryker samtidigt att den grundläggande EU-kritiken kvarstår.

Att unionen sätter storföretagens frihet före människor och klimat är fortsatt partiets uppfattning. Något fredsprojekt – som många hävdar att EU är egentligen – vet Björk inte av trots att hon bott närmare 20 år i Bryssel.

– Det är ju inte det som står först i paragraferna. Tvärtom står det i Lissabonfördraget att vi ska rusta upp. Bortser man från det blir det väldigt naivt och märkligt.

I stället för EU-utträde slår nu Vänsterpartisterna till på stort. Partiet vill att varje medlemsland ska införa en progressiv flygskatt men också att ett socialt protokoll med de grundläggande fackliga fri- och rättigheterna ska skrivas in i EU:s grundfördrag.

– Vi kommer att växla upp arbetet för klimaträttvisa, men det går också hand i hand med en politik för ökad jämlikhet, säger Björk.

Hon förklarar att det också är det mest effektiva motgiftet mot de högerextrema.

Europa drar isär och där sticker Vänsterpartiet ut. Vi har en annan politik för att trycka tillbaka de här nationalistiska krafterna.

V:s förslag är ännu inte på tapeten för EU-parlamentet att ta ställning till – skattefrågor är upp till medlemsländerna att besluta om och att reformera EU:s grundfördrag är en oerhört omfattande process.

Men fram till dess har Europaparlamentet inflytande i en rad andra sakfrågor, och Björk försäkrar att hon kommer att driva en tuff linje för jämlikhet och klimat oavsett vad det gäller.

Hon säger nej till fler frihandelsavtal, nej till de ”välfärdsskövlande” åtstramningarna inom den ekonomiska politiken och ja till skarpare regler mot skatteflykt.

– Nu har man en svart lista, men inga EU-länder är ju med på den. Där finns saker som behöver stramas åt.

När det kommer till klimatpolitiken ligger mycket fokus på EU:s långtidsbudget. Björk tycker att ”inte en enda krona” ska gå till klimatfientlig verksamhet och att mer pengar i stället ska investeras i hållbara transporter.

Men under nästa mandatperiod ska EU-parlamentet också göra om EU:s utsläppsrättssystem – och då vill vänsterpartisten att det ska bli betydligt dyrare att förorena.

– EU-parlamentet kommer även att se över energieffektivitetslagstiftningen och lagstiftningen vad gäller förnybart, där vi krävt en högre ribba hela tiden. Nu hoppas vi att de andra partierna kan komma med på det tåget.

Partiets kritiska inställning gentemot överstatlighet gör sig påmind när det kommer till jordbrukspolitiken. EU-parlamentarikern tycker att länderna själva ska bestämma över sitt eget lantbruk och samma sak med social- och bostadspolitiken.

Vad gäller flykting- och migrationspolitiken har vänsterpartisten dock en annan uppfattning – att det krävs mer samarbete.

Björk har ägnat mycket tid åt den frågan under mandatperioden och det var hon som arbetade fram EU-parlamentets förslag om ett europeiskt kvotflyktingsystem.

Ett förslag som dock ligger i byrålådan eftersom medlemsländerna inte kan komma överens.

– Det man borde göra är att aktersegla de länder som i tre år visat med all tydlighet att de inte vill vara med, för att i stället bilda en koalition av villiga länder. Det finns säkert 15–20 stycken som skulle vara med på en sådan plan B, och vi ser gärna att Sverige tar ledartröjan, säger hon.

Just nu pågår i stället en upprustning av det gemensamma gränsskyddet Frontex. Det samtidigt som EU fortsätter sina kritiserade samarbeten med Turkiet och Libyen. En oacceptabel utveckling enligt Björk.

– Det måste vara en prioritet att i stället få igång en riktig livräddningsinsats.

Malin Björk

Ålder: 46 år.
Född: Göteborg
Bor: Bryssel i Belgien, har också sommarstuga utanför Göteborg.
Meritlista: EU-parlamentariker, rådgivare för vänstergruppen i EU-parlamentet, projektledare inom European Women’s Lobby (EWL).
Källa: TT

Tre snabba frågor

Vilken fråga ligger högst på prioritetslistan?
– Vi kommer att växla upp arbetet för klimaträttvisa, men det går också hand i hand med en politik för ökad jämlikhet.
Vilket utskott vill du sitta i?
– Vi kommer att prioritera klimat- och miljöarbetet, jämställdhetsfrågorna, flyktingspolitiken och en schyst arbetsmarknad. Så vi kommer att försöka förhandla till oss inflytande i de utskotten.
Kommer du att redovisa dina kontorspengar offentligt?
– Ja, det kommer jag att göra.
Källa: TT