Radar · Nyheter

Löfven: Ska göra ont att tumma på demokratin

Partiordförande Stefan Löfven och toppkandidaten Heléne Fritzon presenterar Socialdemokraternas valmanifest inför valet till Europaparlamentet.

Socialdemokraternas EU-valmanifest innehåller ett 40-tal punkter, bland annat om jobb, klimat och kvinnors rättigheter.
– Det är en handlingsplan för EU:s demokratiska värderingar, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Han och Socialdemokraternas toppkandidater i EU-valet presenterade på onsdagen manifestet.

Löfven betonar särskilt kampen mot högerextremistiska krafter. S vill att EU ska kunna dra in både rösträtten och EU-stöd för de medlemsstater som bryter mot EU:s grundläggande värderingar.

– Man ska inte kunna berika sig på EU:s värden, säger Löfven.

– Det ska göra ont att tumma på demokratin.

EU har redan i dag möjlighet att dra in länders rösträtt. När det gäller att dra in EU-stöd så finns det ett förslag från EU-kommissionen.

Löfven tror på en möjlighet att få in en sådan regel i EU:s långtidsbudget som ska förhandlas i höst.

– Det finns inte en enighet, men ett växande stöd, säger han.

Löfven angrep också konservativa partier som öppnar för att samarbeta med ”högerextrema krafter” och försäkrade att han kommer att kritisera dem.

– Nu sker förflyttningar snabbt. Fler partier öppnar upp för samarbete med de här krafterna både i Sverige och EU, säger Löfven.

Valmanifestet innehåller ett 40-tal punkter. Bland dem finns att arbeta för en hållbar och solidarisk flyktingpolitik, att skärpa kraven på alla medlemsstater att leva upp till de mänskliga fri- och rättigheterna, att öka skyddet för journalister, att garantera samkönade pars rättigheter i EU och att stärka kvinnors rättigheter.

Ett annat prioriterat område för S är klimatpolitiken. EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) uppger att S ska vara det främsta partiet för klimatet.

Partiet vill att EU skärper sitt utsläppsminskningsmål från nuvarande 40 procents minskning till 2030 till 55 procents minskning 2030. Guteland angrep Kristdemokraterna på presskonferensen. Hon hävdade att den ”mörkblåa högern” är den främsta bromsklossen i EU och hävdade att KD inte gör vad de säger i EU.

– KD borde göra ett återbesök i det åttonde budordet, du ska inte ljuga, sade Guteland.

Bland punkterna i valmanifestet som berör miljön finns att ”rean på utsläppsrätter till flyget måste upphöra”, att det behövs fler nattåg ut i Europa, att hormonstörande ämnen i till exempel plast måste stoppas och att kraven på ett bra djurskydd ska ökas.

Ett tredje prioriterat område för S är ”fler och trygga jobb”. Partiet vill att EU höjer ambitionerna när det gäller löntagares sociala skydd, inför strängare arbetsmiljöregler och att osund konkurrens stoppas genom fler samordnade kontroller i EU.