Energi

Dansfestival i takt med klimatet

Culoe De Song under ett uppträdande på Department.

Festivalsäsongen närmar sig. Snart är det dags för en av Stockholms första, Departement, en festival som presenterar några av världens största artister och dj:s inom elektronisk musik. Här står inte bara musiken i fokus utan även klimatet, och ambitionen är att bli världens första klimatpositiva festival.

Konserter och olika typer av event kan ha stor negativ inverkan på vår miljö. Men en förändring har börjat ske och vi har de senaste åren kunnat se ett ökat ansvarstagande hos flera aktörer. Göteborgsfestivalen Way Out West gick i bräschen 2012 när de meddelade de att de slopade köttet, och sedan har fler följt efter.

Trots detta orsakar festivaler stora utsläpp och Department vill nu sätta en ny standard som andra evenemang kan följa. Tillsammans med ZeroMission, som hjälper företag med klimatstrategier, analyserar festivalen sitt klimatfotavtryck enligt beräkningsstandarden ISO 14067:2018 och kommer att klimatkompensera sina utsläpp med 110 procent för att bli klimatpositiva.

– Vi vill som festival tydligt ta ställning och ansvara för hela festivalens klimatpåverkan inkluderat våra besökares resor och skapa ett netto-positivt klimatfotavtryck, säger Karl Törnros som står bakom festivalen, tillsammans med Calle Dernulf.

Johanna Grant, klimatstrateg. Foto: Christopher Hunt Foto:
Karl Törnros, arrangör. Foto: Matt Hass Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Alla utsläpp inkluderas

Med hjälp av ZeroMission skapar arrangörerna en arbetsmodell för evenemang som innebär att de analyserar, minimerar och klimatkompenserar alla utsläpp. I dagsläget finns det ingen oberoende standard som beskriver hur en festival blir klimatpositiv. Men det finns standarder som reglerar begreppet klimatneutral. För att följa den specifikationen måste festivalen dokumentera hur utsläppen är beräknade i alla led, något som omfattar allt från servering av mat och scenbygge, till besökarnas resor och hur artisterna bor. Alla utsläpp som är över en procent av festivalens totala klimatfotavtryck inkluderas och beräknas utifrån ett livscykelperspektiv.

En sådan genomgående analys av verksamheten ska identifiera områden som är särskilt kritiska och behöver förändras för att bli mer hållbara.

Alla utsläpp går förstås inte att få bort, och Department väljer att klimatkompensera för dem i det Plan Vivo-certifierade projektet Bujang Raba i Indonesien. Det är en tropisk regnskog som hotas av avskogning på grund av stor efterfrågan på palmolja. Låter väl jättebra! Eller är det verkligen det?

Att plantera gummiträd i skogsjordbrukssystem är ett hållbart alternativ jämfört med att odla oljepalmer då de kan odlas på ett mer långsiktigt sätt. Foto: ZeroMission Foto:
La Fleur är en av årets artister. Här dj:ar hon på Summerbust 2018. Foto: Thomas Johansson/TT Foto:
Den tropiska regnskogen i Indonesian är hotad av storskalig palmoljeproduktion. Bilden är från projektet Bujang Raba.<br>Foto: Zero Mission Foto:
Öppna i helskärm
1 / 3

Kan man köpa sig fri?

En vanlig kritik mot klimatkompensation rör vad åtgärderna för med sig mentalt. Går det att enkelt köpa sig fri från de utsläpp som vi orsakar? Några inbetalningar, sedan är det bara att fortsätta på samma vis som innan?

Festivalen Department försöker dock i första hand reducera utsläppen, kommunicera hur och uppmuntra till beteendeförändring, säger Johanna Grant, klimatstrateg på Zero Mission:

– Det som gör Departments satsning unik i branschen är framförallt den heltäckande klimatanalysen som sker i enlighet med en standard. Analysen visar var insatser bör sättas in för att undvika eller minimera klimatpåverkan och ger även en gedigen grund att stå på i sitt uttalande om klimatpositivitet.

Kvinnokooperativet Gunung Gedang består av 50–60 kvinnor som gör korgar och väskor av lokala material
Kvinnokooperativet Gunung Gedang består av 50–60 kvinnor som gör korgar och väskor av lokala material. Foto: ZeroMission

Kan göra skillnad

Arrangörerna vill att processen ska vara transparent, vilket i bästa fall bidrar till ökade insikter hos besökare som kan inspirera till nya vanor och ett minskat klimatfotavtryck.

Om att andra festivaler och företag följer efter skulle de verkligen göra skillnad. I värsta fall: en ny form av greenwashing där en industri såväl som en välbärgad befolkning köper sig fri istället för att göra en omställning. Följ dem på webben och avgör själv.

Fakta

• Department fokuserar framför allt på de största utsläppsområdena mat och resor. Endast vegansk kost serveras, kärlen för mat är miljövänliga och avfall sopsorteras. För att minska besökarnas resor arrangeras en upplaga av festivalen i Köpenhamn.
• Elen som används är förnyelsebar.
• Festivalen kartlägger besökarnas resor och boende för att klimatkompensera för dessa.