Radar · Nyheter

Staten JK-anmäls för åldersbedömningarna

Den asylsökande ungdomen bedömdes som vuxen men bedömningen var bristfällig, enligt organisationerna.

Staten anmäls till Justitiekanslern (JK) för brister i medicinsk åldersbedömning.

En ensamkommande ungdom, som kom till Sverige hösten 2015, har nekats asyl på felaktiga grunder, anser anmälarna Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Han genomgick en medicinsk åldersbedömning på begäran av Migrationsverket där tillväxten av hans visdomständer och knäled undersöktes. Enligt Rättsmedicinalverket (RMV) talade undersökningen för att han var 18 år eller äldre och som en följd avslogs hans ansökan, enligt organisationerna.

RMV:s metoder för att göra åldersbedömningar har tidigare fått kritik för att vara varken träffsäkra eller rättssäkra.

”Med alla de fall vi kommer i kontakt med så vet vi att det här fallet tyvärr bara är ett exempel på en mycket större problematik”, säger Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgivningsbyrån, i ett pressmeddelande.