Energi

Rör dig lite mer – och lev längre

Så kallad vardagsmotion, exempelvis genom att ta trapporna i stället för hissen, förbättrar din kondition och kan på sikt även rädda ditt liv.

Det finns ett direkt samband mellan din kondition och risken att drabbas av sjukdom och förtida död. Soffpotatisarna har mest att tjäna och för första gången har forskarna nu ett mått på hur mycket risken minskar i takt med att din kondition förbättras.

Att förbättra sin kondition behöver vare sig vara krångligt, tråkigt eller svårt. Ålder, kön eller hur din status ser ut från början, spelar inte heller någon roll. För om du bättrar på konditionen minskar risken att drabbas av sjukdom och för att du lämnar jordelivet i förtid avsevärt.

Det är huvudbudskapet i den svenska studie som presenterades på den 12 april på Europrevent, det årliga möte om förebyggande medicin som det europeiska hjärtsällskapet, ESC, håller i varje år och som nu pågår i Lissabon, Portugal.

– Aldrig tidigare har en sådan här stor enskild studie med både kvinnor och män i olika åldrar undersökt detta. Den riskminskning vi ser är densamma för både kvinnor och män och oavsett ålder. Vi ser också att risken för sjukdom och död är avsevärt högre om du har dålig kondition jämfört med om du har en bättre, säger Elin Ekblom Bak som är docent i idrottsvetenskap vid GIH och en av forskarna bakom studien.

Att fysisk aktivitet och en god kondition är bra för hälsan i allmänhet och för hjärthälsan i synnerhet är knappast någon nyhet. Om, och i så fall hur, detta varierar mellan kvinnor och män i olika åldrar och om det finns en tydlig gräns över vilken ingen mer riskminskning ses har dock varit mer oklart.

För att ta reda på mer utgick Elin Ekblom Bak och hennes kollegor från 316 137 personer i åldrarna 18-74 år som via företagshälsovården hade fått sin första hälsoundersökning i Sverige mellan åren 1995 och 2015. För att ta reda på personernas kondition utgick forskarna från ett cykeltest som kan ge ett mått på den maximala mängd syre som kroppen kan tillgodose sig. Den maximala syreupptagningsförmågan, eller VO2max, används som ett mått på det vi till vardags kallar för ”kondition”.

Från befintliga register hämtade forskarna sedan uppgifter om dödsfall (oavsett orsak), samt kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärninfarkt mellan åren 1995 och 2015.

– Det syntes tydligt att risken är högre bland dem med sämre kondition, jämfört bland dem med bättre syreupptagningsförmåga, säger Elin Ekblom Bak.

Det visade sig att risken för att dö under perioden eller drabbas av en kardiovaskulär händelse minskade med 2,8 respektive 3,2 procent för varje milliliter den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) ökade individerna emellan. För personer med riktig dålig kondition var riskminskningen ännu större: 9 procent.

Nyttan med en förbättrad syreupptagningsförmåga syntes bland både kvinnor och män, i alla åldersgrupper.

– Det fanns dessutom ingen platå eller ”tak” för riskminskningen. Ju bättre kondition, desto lägre var risken för sjukdom och död, säger Elin Ekblom Bak.

I slutet av förra året visade Elin Ekblom Bak i en uppmärksammad studie att nära hälften, 46 procent, av yrkesarbetande svenskar har en hälsofarligt dålig kondition och att denna andel har ökat dramatiskt sedan mitten av 1990-talet.

Så enkelt får du en bättre kondis

För att bibehålla eller förbättra sin kondition behöver man röra på sig så att det börjar kännas något ansträngande. Detta kan man göra genom att motionera eller träna.
Många glömmer bort att sådan aktivitet ofta också kan ske i vår vardag, så kallad vardagsmotion, vilket är tidseffektivt och inte behöver kosta dig något att genomföra.
Det kan exempelvis handla om att ta trapporna i stället för hissen, att cykla till jobbet eller kliva av en station tidigare och promenera den sista biten. Allt som får hjärtat att arbeta lite extra och som förbättrar din syreupptagningsförmåga är bra.
Källa: Elin Ekblom Bak