Radar · Nyheter

Nu granskar partier sina ledamöters boende

Statsvetaren Tommy Möller på Stockholms Universitet.

Inga riksdagspartier säger sig ha kontrollerat sina ledamöters boendeersättningar. Men efter alla avslöjanden om tveksamheter när det gäller dubbelt boende inleder flera partier egna granskningar.

TT har frågat de åtta riksdagspartierna om de granskat sina ledamöters boendeförhållanden och ersättningar – och vad de gör framöver.

Det visar sig att inget parti gjort några sådana kontroller tidigare.

– Man kan tycka att partierna som får så mycket resurser borde titta på hur deras ledamöter gör, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Frågor om ersättningar får så mycket uppmärksamhet, och det borde partierna förstå, tycker han.

– Det är lite konstigt att de inte granskat detta tidigare, säger Tommy Möller.

Det ska det dock bli ändring på. Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna uppger att de på olika sätt inlett granskningar efter den senaste tidens avslöjanden. De uppger också att de kommer att kontrollera detta framöver.

”Med anledning av de uppgifter som framkommit kommer vi att följa upp hur våra ledamöter följer regelverken och dess intentioner. Till syvende och sist måste varje enskild ledamot hållas ansvarig för sina handlingar”, skriver MP:s gruppledare Jonas Eriksson i ett mejl till TT.

KD uppger att de låtit en tjänsteman se över riksdagsgruppens boendeförhållanden. ”Ingenting i genomgången tyder på något annat än att regelverket följs till punkt och pricka”, skriver KD till TT.

Detsamma uppger V: ”Vi tittar just nu själva över det eftersom det har aktualiserats i media men utan att vi har någon indikation på att det skulle finnas några konstigheter”, skriver kommunikationschefen Marie Antman.

Men det är inte partierna som bestämmer i ersättningsfrågan, konstaterar Marie Demker, professor i statsvetenskap i vid Göteborgs universitet.

– Vi har en arbetsordning för detta. Det är partierna som presenterar kandidater, och vi väljare som väljer dem. Sedan är det riksdagen som institution som sätter reglerna för deras ersättningar. Det är inte partiernas uppgift, säger hon.

Men när tveksamheter om ledamöternas ersättningar blir kända slår det tillbaka mot partierna.

– Det slår både mot partierna och mot den enskilde. Så därför kan det vara så att partierna tittar på detta nu, säger Marie Demker.

Dock kollar inte alla partier  sina ledamöter.

”Vi förutsätter att alla ledamöter följer de regler som finns. Utöver detta har vi även etiska förhållningssätt som alla ledamöter ska följa”, skriver Socialdemokraternas presstjänst till TT.

Inte heller Moderaterna, där ledamoten Erik Bengtzboe tvingades avgå på grund av sina boendeförhållanden och ersättningar, vill granska sina ledamöter.

”Varje ledamot har ett personligt ansvar för att följa de regler som gäller. Det är viktigt för oss, och vi diskuterar dessa frågor löpande”, skriver M:s presstjänst.

SD är inne på samma linje som M och S.

”Vi förutsätter att våra företrädare följer riksdagens riktlinjer och regelverk när det kommer till boende och ersättningar. Som folkvald är det naturligtvis viktigt att man har ett ansvarsfullt förhållningssätt till offentliga medel”, skriver SD till TT.

Liberalerna, som gjorde processen kort med sin ledamot Emma Carlsson Löfdahl när hennes bostadsförhållanden avslöjades i vintras, uppger också att ansvaret är ledamöternas eget.

”Det är viktigt att regelverket och dess intentioner efterlevs. Riksdagsledamöter bär ett ansvar för att de uppgifter som lämnas vid ansökan om ersättning är korrekta och följer de uppsatta regelverken”, skriver pressekreteraren Eric Aronson till TT.

Dubbelt boende och ersättning

Under våren har bland annat Aftonbladet avslöjat att flera riksdagsledamöter tagit ut ersättning för dubbelt boende under tveksamma former.
Exempelvis avgick den liberala riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl från partiet efter att hon under flera år hyrt sin makes bostadsrätt i Stockholm för 13 000 kronor per månad och fått maxersättningen, 8 600 kronor, från riksdagen för det. Hon sitter dock kvar på sin riksdagsplats.
Moderaten Erik Bengtzboe avgick från sin riksdagsplats den 25 april, sedan det framkommit att han varit skriven i sin mors sommarstuga och samtidigt kvitterat ut ersättning för dubbelt boende, trots att hans familj bor i Stockholm.
Källa: TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV