Radar · Nyheter

Behandling skyddar partnern helt från hiv

Tack vare medicinering beräknas livslängden för en hivsmittad person under behandling i dag vara lika lång som hos en frisk, men behandlingen är livslång.

Risken att smittas av hiv om ens sexpartner är under behandling är lika med noll. Det konstaterar forskare efter att ha följt närmare 1 000 homosexuella par där den ene var smittad av hiv, men inte den andre. Trots att paren hade oskyddat sex i mer än åtta år smittades inte en enda av sin partner.

I den aktuella studien, som presenteras i tidskriften The Lancet, följde forskare 972 manligt homosexuella par där den ene var smittad med hiv men inte partnern. Den smittade medicinerade med anti-retroviral behandling och paren, som hade oskyddat sex med varandra, följdes i mer än åtta år.

Deltagarna kom från flera länder i Europa och rekryterades vid olika vårdinstitutioner, däribland Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm.

– Våra fynd ger oss det slutgiltiga beviset för att risken att smittas med hiv från homosexuella män som står under behandling är lika med noll. Detta är ett kraftfullt budskap som kan bidra till att få stopp på hiv-pandemin genom att förhindra smitta och för att motverka det stigma och den diskriminering som många med hiv möter, säger en av forskarna bakom studien, professor Alison Rodger vid University College London, till tidskriften.

Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, utgör studien en sista viktig pusselbit.

– Vi har väntat på den här studien som helt och hållet bekräftar det en annan stor studie visade för ett par år sedan. Redan i dag finns inte något behov av starka förhållningsregler för de här patienterna, men den här studien understryker det ännu mer, säger han.

Visserligen blev 15 män smittade med hiv under uppföljningstiden i den nu aktuella undersökningen, men genetiska analyser visade att ingen av dessa hade blivit smittad av sin partner.

TT: Hur pass säker kan man vara på att smittan inte kom från partnern?
– Det är väldigt säkert. Hiv-viruset är så pass konstant hos en person, men föränderligt mellan personer att det blir väldigt hög säkerhet, säger Anders Tegnell.

Att smittorisken av hiv från en patient som står under behandling är mycket liten har man alltså känt till en längre tid. Men frågan har varit och är fortfarande känslig. Inte minst i Sverige där Högsta domstolen så sent som förra sommaren friade en person med så kallad välinställd hivbehandling som hade haft oskyddat samlag utan att ha informerat sin partner.

– Man ville ha ett prejudikat så att man inte ska behöva ta de här fallen till domstol längre, säger Anders Tegnell som fungerade som expertvittne vid huvudförhandlingen.

Med anledning av den nya studien, vars resultat Anders Tegnell och hans kolleger känt till en tid, arbetar nu en grupp vid Folkhälsomyndigheten med att revidera de råd om förhållningsregler som myndigheten ger till dem som har hand om dessa patienter.

– Det kommer inte att bli några stora förändringar, men förhoppningsvis kan vi ge ut något före sommaren, säger Anders Tegnell.

Tack vare medicinering beräknas livslängden för en hivsmittad person som är under behandling i dag vara lika lång som för en frisk utan hiv.

Hiv

Hiv, humant immunbristvirus, bryter sakta ned kroppens immunförsvar. Den som smittats med hiv kan dock verka frisk i upp till tio år efter smittotillfället.
Hiv sprids mellan människor via blod eller sperma. Smittan kan exempelvis föras över vid sex, från mamma till barn under en graviditet, förlossning och amning, eller mellan narkomaner som använder samma sprutor.
De första fallen av aids noterades i USA 1981. Smittan spreds snabbt över världen och har fram till i dag kostat över 35 miljoner människor livet.
Det finns inget vaccin mot hiv eller bot mot aids. Däremot kan man sakta ner sjukdomsförloppet med hjälp av så kallade bromsmediciner. I dag beräknas livslängden för en hivsmittad person under behandling vara lika lång som hos en frisk.
Det säkraste sättet att skydda sig mot hiv är att använda kondom.
Källor: Nationalencyklopedin och nyhetsbyrån AFP