Radar · Nyheter

Akut blodbrist i Stockholm

Det råder blodbrist i flera delar i landet.

Det råder fortsatt akut blodbrist i flera delar av landet. Organisationen Geblod uppmanar människor i bland annat Stockholm och Skåne att ge blod.

I flera regioner råder brist på blod och några fall är bristen akut. Därför uppmanar Blodcentralen blodgivare att vända sig till närmaste vårdcentral i Stockholm, Skåne, Göteborg och Uppsala.

Främst är det blodgrupperna A och O som efterfrågas och i Skåne behövs även blodgruppen B. Samtidigt går även Geblod ut med information om läget till blodgivarna.

– Bristen kan bland annat bero på att det har varit flera röda dagar, vilket inneburit att vi inte haft full kapacitet på våra verksamheter. Blodgivarna har kanske inte heller haft möjlighet att komma till oss. Vi har förmodligen också haft ett stort utflöde av blod till vården, säger Enisa Deumic, kommunikatör och blodsamordnare på Geblod.

Men det finns enligt Deumic ingen risk för att patienter ska bli utan blod.

– Den risken har inte funnits den senaste tiden. Blodverksamheterna i landet hjälper varandra när det behövs, säger Enisa Deumic.

Blodsituationen i landet:

Här råder akut blodbrist:
• Skåne
• Uppsala
• Stockholm
• Göteborg
Här behövs påfyllning:
• Örebro
• Umeå
• Östergötland
Källa: TT

Så här går det till att ge blod:

Om du är mellan 18 och 60 år, är frisk och inte lider av några kroniska sjukdomar är chansen stor att du kan ge blod.
Vid varje tillfälle ger du 4,5 dl blod. Det är ungefär en tiondel av blodet i din kropp.
Allt blod som lämnas kommer att testas så att det inte innehåller någon blodsmitta.
Kvinnor kan lämna blod tre gånger om året och män kan lämna blod fyra gånger per år. Det finns inga krav på att du måste lämna blod ett visst antal gånger.
En del blodcentraler har drop-in, medan andra vill att du bokar en tid. Information finns på hemsidan där man själv väljer län.
Källa: Geblod.nu