Radar · Nyheter

Så många väntas söka asyl i Sverige

Migrationsverket står fast vid sin tidigare prognos för antalet asylsökande i Sverige.

Cirka 21 000 personer väntas söka asyl i Sverige under 2019, och cirka 22 000 personer väntas göra det under 2020, enligt Migrationsverkets nya majprognos.

Migrationsverkets står därmed fast vid de siffror som presenterades i februariprognosen. ”Påverkansfaktorerna i omvärlden har inte förändrats påtagligt sedan förra prognosen”, skriver Migrationsverket.

Däremot fördubblas prognosen för antalet avgjorda asylärenden i migrationsdomstolen under 2019. Detta eftersom anslaget för Domstolsverket och migrationsdomstolarna höjs med cirka 200 miljoner kronor för 2019 i vårändringsbudgeten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV