Radar · Nyheter

Riksrevisionen: Särskolan missgynnas

Särskolans lärare har inte lika mycket stödmaterial som grundskolans lärare har, enligt RRV.

Grundsärskolan får inte samma stöd som grundskolan får, enligt en ny rapport från Riksrevisionen.

Missgynnandet syns bland annat i att särskolans lärare har sämre tillgång till bedömningsstöd – det finns endast i tre ämnen – när de ska skatta elevernas kunskaper. Ett annat exempel är grundsärskolans lärare har ett mer begränsat kommentarsmaterial för att tolka läro- och kursplaner. Riksrevisionen ser också en risk för att timplanerna inte är anpassade efter särskoleelevernas faktiska behov.

”Lärare och rektorer ger uttryck för att grundsärskolan och dess elever inte räknas på samma sätt som grundskolan. När det gäller de statliga insatserna på området visar den här granskningen dessvärre att de har visst fog för den uppfattningen”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg.

Grundsärskolan är till för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Omkring 11 000 elever går i grundsärskolan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV