Radar · Nyheter

Få journalister gavs stöd efter terrordådet

Få av journalisterna som bevakade terrordådet i Stockholm 2017 erbjöds organiserat krisstöd efteråt.

Endast drygt en tredjedel av de svenska journalisterna som bevakade terrorattacken i Stockholm för två år sedan erbjöds organiserat krisstöd av sin arbets- eller uppdragsgivare efteråt.

Det visar en enkätstudie genomförd av Åbo akademi i samarbete med Journalistförbundet.

”Vi var nog förvånade över detta resultat, särskilt med tanke på att en studie efter terrorattacken i Norge 2011 visade att runt 80 procent av journalisterna där hade erbjudits stöd. Visst var krisen i Norge mera omfattande, men attacken i Stockholm var ju också en stor händelse för hela nationen”, säger Klas Backholm, forskare vid Åbo akademi, i ett pressmeddelande.

Dessutom uppgav 13 procent av de tillfrågade journalisterna att de drabbats av allvarliga symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) efteråt. Fast anställda uppvisade färre symptom på PTSD än till exempel frilansare, visstidsanställda och bemanningsanställda.