Radar · Nyheter

SL:s test: Hoppa av nattbussen mellan hållplatserna

Blir hemresan tryggare om du får hoppa av närmre hemmet? SL testar.

2 maj testar SL flexibla stopp i busstrafiken på prov, på en nattbusslinje i Sundbyberg. Tanken är att det ska ge en tryggare hemresa.

Bor du mellan stoppen på nattbusslinje 504Y genom Hallonbergen och Ursvik i Sundbyberg? Från och med torsdag 2 maj kan du hoppa av mellan ordinarie hållplatser, när SL testar flexibla nattstopp.

Det är första gången Stockholms lokaltrafik testar något sådant, enligt Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL:

– Försöket innebär att resenärerna kan välja var bussen ska stanna längs färdvägen i stället för att bussen bara stannar vid befintliga hållplatser. Med detta vill vi bidra till att fylla i en blind fläck som många gånger finns i fråga om människors trygghet.

Resenärer som vill kliva av mellan ordinarie hållplatser ska då meddela en kundvärd som kommer att finnas ombord på samtliga turer under försökstiden.

Kundvärden meddelar chauffören, som stannar bussen så nära den önskade platsen som möjligt utifrån utrymme och trafikregler. 

Syftet med försöket är att öka tryggheten under resan genom att låta resenärerna kliva av närmare sin slutdestination.

– Ombord på bussen och i själva trafiken uppger de allra flesta att de känner sig trygga. Däremot kryper otryggheten många gånger fram när man kliver av och ska gå längs med den mörka gångvägen, genom den nedklottrade tunneln eller de oklippta buskagen. Med flexibla nattstopp kan resenärerna slippa mycket av detta, säger Kristoffer Tamsons.

Försöket genomförs på just linje 504Y från Ursvik eftersom sträckan till stor del består av ny bebyggelse, anpassad infrastruktur och god belysning. Färdvägen genom området är avskild från större vägar och trafiken är begränsad till en relativt låg hastighet.

Försöket avslutas den 1 juni. Efter testmånaden kommer SL att utvärdera om flexibla nattbusstopp kan bli aktuella permanent för denna eller andra linjer i SL-trafiken framöver.