Radar · Nyheter

Vattenrenare ska stoppa mikroplast

Stockholms stad ska försöka stoppa spridningen av mikroplaster till vattnet i kommunen, bland annat genom att placera ut en sorts vattenrenare som samlar upp skräp. Metoden testas just nu i Riddarfjärden.

Plastpartiklarna i våra vattendrag kommer bland annat från vägtrafik, konstgräsmattor och nedskräpning.

I tisdags antog Stockholms stads miljö- och hälsoskyddsnämnd en handlingsplan för att stoppa mikroplasterna i kommunens vattendrag, rapporterar P4 Stockholm.

Hur människa och miljö påverkas av mikroplaster, alltså plastfragment mindre än fem millimeter stora, är ännu oklart.