Radar · Nyheter

Tillfälliga hyresrätter för unga i Bromma

Svenska bostäder bygger 134 lägenheter för unga med tillfälligt bygglov på en parkyta vid Bergslagsvägen i Norra Ängby. Bygget planerades redan 2014, men försenades efter att bygglovet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.

Lägenheterna byggs i ett samarbete mellan organisationen Jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder som kallas Snabba hus. Det är hyresrätter för unga mellan 18 och 30 år som får tidsbegränsade bygglov, ”snabba” eftersom kravet på en detaljplan frångås. När bygglovet löper ut kan husen flytta till en annan tomt, även om målet är att en detaljplan som tillåter dem att stå kvar permanent på platsen ska tas fram. Det rapporterar Stockholm Direkt.

Bostäderna kommer att vara 32 kvadratmeter stora och fördelas på tre huskroppar som har fem, sju och åtta våningar. Projektets bygglov kan dock även överklagas till länsstyrelsen, enligt tidningen, eftersom det angänsar till ett område som klassas som riksintresse.