Radar · Nyheter

Bilåkandet ökar mer än kollektivtrafiken

Bilanvändandet per person ökar i Stockholm. Utanför stadskärnan och i länet som helhet körs allt mer, medan bilåkandet i innerstaden minskar.

Biltrafiken ökar i Stockholmsregionen, visar en ny rapport från Stockholms stad, som sammanfattar miljöläget. Oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) tycker att trenden oroar.

– Det är klart att det är ett misslyckande att trafiken i Stockholm ökar, att folk inte i större utsträckning väljer kollektivtrafiken. Majoriteten i stadshuset skulle till exempel kunna påverka regionen att skynda på de nya tunnelbanelinjerna.

I rapporten Miljön i Stockholm 2019 – Tillstånd och utveckling framgår att stockholmare kör mer än kommuninvånare i Göteborg och Malmö, och bilanvändandet per person ökar. Trafiken med lätta lastbilar har ökat med 17 procent senaste tre åren. Och biltrafiken utanför tullarna ökar mer än kollektivtrafiken. Men innerstaden är ett undantag. Där minskade biltrafiken under senaste året, enligt ytterligare en aktuell rapport, Stockholms trafikutveckling motorfordon 2018.

– Alla mätsnitt vi har som rör trafiken i stan pekar på att antalet bilar som passerar minskar, vilket ju är glädjande. Det som går upp är mätpunkterna på de statliga vägarna, som Essingeleden och Södra länken. Den totala siffran som handlar om hur många kilometer som körs med alla typer av fordon har stått still sedan 2017 till 2018, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Som orsaker till innerstadens minskade trafik nämner Helldén höga bensinpriser och parkeringsreformen som drevs igenom 2016.

– Trängselskatterna höjs ytterligare 1 januari 2020 vilket förhoppnings gör att vi trycker ner antalet som kör ännu mer, säger han.

Rikard Warlenius (V), vice ordförande i trafiknämnden, påtalar att stadens mål att fasa ut alla koldioxidutsläpp senast 2040 gäller hela staden, inte bara innerstaden.

– Det är tyvärr uppenbart att vi inte rör oss mot de målen tillräckligt snabbt, och att den blågröna majoritetens politik inte kommer att räcka till för att nå dem, säger han.

Vänsterpartiet satt i majoritetskoalition innan alliansen och Miljöpartiet bildade styrande majoritet efter valet 2018, och Warlenius är i viss mån självkritisk.

– Uppenbarligen gjorde vi inte tillräckligt. Sedan vi kom i opposition har vi reflekterat över det här och tagit fram massa nya förslag, säger han.

För att minska utsläppen föreslår partiet att elektrifiera alla transporter och införa lägre p-avgifter för elfordon, och på regional nivå göra SL-kortet avgiftsfritt för att öka resandet med kollektivtrafiken.