Radar · Nyheter

Lämnade snökäppar miljöproblem längs vägarna

En "vitmålad" snökäpp.
Påskpromenad i vårsol och fågelkvitter. Men längs landsvägarna ligger många trasiga, orangefärgade snökäppar kvar efter vintern. Det kan finnas brister i renhållningen, erkänner Trafikverket.

Snöstörarna ska framför allt vara en vägledning för dem som plogar vägarna från snö på vintern. Efter vintern plockas störarna upp maskinellt. Men en del störar har fällts av passerande bilar, lastbilar och bussar under vintern och blir liggande i diken och vägrenar.

– På de statliga vägarna är det Trafikverket som ansvarar för att snöstörarna samlas in, säger Dan Eriksson, utredare på Trafikverket.

De snöstörar som inte kan plockas upp maskinellt ska tas bort manuellt av de företag som sköter renhållningen på uppdrag av Trafikverket.

– Men det kan finnas brister, säger Dan Eriksson om hanteringen.

Johanna Ragnartz, vd på stiftelsen Håll Sverige rent, säger att det är viktigt att snöstörarna plockas upp.

– Det här är inte bra. Många störar går sönder och blir vassa plastbitar. När stora maskiner kommer för att klippa gräs och ogräs längs vägarna krossas snöstörarna och blir till småplast som ligger kvar i naturen, säger Johanna Ragnartz.

Håll Sverige rent driver ett projekt tillsammans med Trafikverket för att minska nedskräpningen.

– Jag ska ta upp det här med de kvarliggande snöstörarna med Trafikverket, säger Johanna Ragnartz.