Radar · Nyheter

Vänsterpartier vill ha varierad flygskatt

Den som flyger ofta ska betala mer i skatt än den som flyger sällan tycker, ledarna för Nordens vänsterpartier.

De nordiska vänsterpartierna vill införa en progressiv flygskatt. Det ska bli dyrare för dem som flyger ofta, medan barnfamiljer som flyger enstaka gånger för att hälsa på släkten ska komma undan billigare, skriver partiernas ledare på Dagens Nyheters debatt.

Vänsterledarna vill även avskaffa skattebefrielsen på flygets bränsle: ”Vi kommer att verka för att våra länder driver detta inom ramen för den internationella flygorganisationen ICAO”, skriver de. Just detta kommer att ta tid, noterar skribenterna som dock att kommer att verka för progressiv flygskatt i sina respektive länder redan nu.

Vänsterpartierna vill samtidigt se satsningar på snabbtåg, både i Norden och övriga Europa: ”Därför vill vi också arbeta för en europeisk tågfond, som ska bidra till höghastighetståg mellan europeiska huvudstäder”.