Radar · Nyheter

Studie: Halverad halsflusskur ger samma effekt

En ny studie visar att en 5-dagarskur mot halsfluss ger samma effekt som den vanliga 10-dagarskuren.

En penicillinkur som ges mot halsfluss i fem dagar i stället för den vanligtvis rekommenderade tiodagarskuren ger likvärdig effekt.

Det visar en studie som gjorts av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen, i syfte att hitta nya vägar för att minska överdriven eller felaktig antibiotikaanvändning.

– Studien bidrar med ökad kunskap som är viktig, och som kan användas när nya behandlingsrekommendationer ska tas fram, säger Gunilla Skoog Ståhlgren, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Studien pågick mellan september 2015 och juni 2018, och genomfördes på 433 patienter i olika åldrar vid 17 olika vårdcentraler i Skåne, Kronoberg, Västra Götaland och Sörmland.

Samtliga patienter i studien hade tydliga symtom på halsfluss och streptokocker i halsen, och fördelades slumpvis till att antingen ta penicillin fyra gånger om dagen i fem dagar eller den vanliga kuren på tre gånger om dagen i tio dagar.

Resultatet presenterades nyligen vid en vetenskapskonferens i Amsterdam, och visar att femdagarskuren inte hade en sämre effekt mot halsfluss jämfört med tiodagarskuren”, skriver Folkhälsomyndigheten.