Radar · Nyheter

SNF: Klimatkompensationen löser inte flygets klimatpåverkan

Biobränsle på väg bli vanligare i flygtankarna.

Passagerarnas intresse för att klimatkompensera flygresan är lågt. Nu bakar flygbolagen in kostnaden i priset. Naturskyddsföreningen (SNF) välkomnar initiativet men varnar för att fokus riktas från det ofrånkomliga: att vi måste flyga mindre.

Flygandet hängs allt oftare ut som en miljöbov och anses vara en av de mänskliga aktiviteter som orsakar störst utsläpp av växthusgaser.

För att möta de ökade kraven på hållbarhet har en rad flygbolag börjat erbjuda klimatkompenserade resor. Till exempel uppger inrikesflygbolaget Bra att man sedan den 1 april klimatkompenserar sina utsläpp till cirka 110 procent.

Klimatkompensation en är en del i bolagets hållbarhetsarbete, säger hållbarhetschefen Anna Soltorp.

– Först försöker vi att minska våra utsläpp så mycket vi kan genom att ha bra och moderna flygplan och flyga så effektivt som möjligt och få tillgång till biobränsle.

Även charterbolaget TUI klimatkompenserar alla resor medan SAS klimatkompenserar ungdomsbiljetter och eurobonusbiljetter, vilka tillsammans står för cirka 40 procent av resorna. Övriga resenärer kan välja till klimatkompensation via en tredje part men i praktiken gör en försvinnande liten andel det.

– När vi lanserade detta trodde vi att det skulle bli ett stort intresse, men det har visat sig att väldigt få väljer att klimatkompensera på egen hand, vilket föranledde oss att baka in det i biljetterna, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

Enligt flygbolagets hållbarhetsmål ska koldioxidutsläppen minskas med 25 procent till år 2030 jämfört med år 2005. Detta ska uppnås bland annat genom effektivare flygning, minskad last och en helt utbytt flygflotta till år 2023.

– Allt vi gör syftar till att minska bränsleanvändningen, säger Lars Andersen Resare.

Naturskyddsföreningens klimatchef David Kihlberg välkomnar att flygbolagen erkänner sin klimatpåverkan och vill ta ett klimatansvar. Samtidigt ser han en risk att fokus riktas bort från grundproblemet vilket, enligt honom, är att vi flyger för mycket.

– Klimatkompensationen löser inte problemet med flygets klimatpåverkan, utan vi behöver flyga mindre för att nå klimatmålen.

Enkelt förklarat fungerar klimatkompensation så att den som orsakar utsläpp betalar för att motsvarande utsläpp minskar någon annanstans. Minskningen kan ske genom exempelvis köp av utsläppsrätter, skogsplantering eller investeringar i förnybar energi.

I dag är biobränsle en bristvara för flyget. Bra vill på sikt bli självförsörjande på flygbränsle genom produktion från skogsavfall.

Men inte heller satsningen på biobränsle är någon självklar lösning på problemet med flygutsläppen, anser David Kihlberg.

– På lång sikt blir det klimatneutralt eftersom en ny skog växer upp och ersätter den gamla hela tiden i ett kretslopp. På kort sikt är det egentligen ingen skillnad eftersom även biobränsle släpper ut koldioxid, säger David Kihlberg.

Dessutom utgör den nedhuggna skogen ett hot mot den biologiska mångfalden som inte kan kompenseras av skogsplantager, anser han.

– Ska vi klara våra klimatmål måste vi både minska våra utsläpp till noll och dessutom binda in utsläppen i kolsänkor.

Norwegian klimatkompenserar i dagsläget inte men svarar i ett mejl till TT att bolaget sannolikt kommer att göra det i framtiden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV