Radar · Nyheter

Sju av tio kan cykla till jobbet på 30 minuter

I en ny interaktiv karta kan man se restid med cykel mellan olika områden i länet.

Cyklandet i länet har stor potential att öka. Det visar en ny studie från Region Stockholms cykelkansli, som har analyserat hur lång tid det tar från bostad till arbete beroende på var man bor i länet, och hur färdvägar kan optimeras.

– Att hela 70 procent kan cykla till jobbet på under 30 minuter visar att det går att göra stora vinster för samhället utan att individen förlorar i tid. Om fler än idag tar cykeln till jobbet så kan vi förbättra både hälsa och miljö, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

Region Stockholms studie är tänkt att fungera som underlag för Trafikverket och länets kommuner i deras arbete med cykling och utbyggnad av infrastruktur.