Radar · Nyheter

De släppte ut mest i svensk industri 2018

Foto: Marcus Ericsson/TT | Oxelösunds järnverk är en del av stålkoncernen SSAB.

Koldioxidutsläppen från svensk industri ökade med 445 000 ton förra året, skriver Sveriges Natur. Ökad produktion av diesel, cement och plast liksom ökad användning av fossila bränslen för el och värme ligger bakom de växande utsläppen.

Totalt hamnade de svenska koldioxidutsläppen från industri, el och värme på 19,9 miljoner ton under fjolåret, enligt statistik från EU:s utsläppshandel. Som jämförelse släpper den svenska vägtrafiken ut ungefär 15 miljoner ton.

Enskilda industrier står för totalt nästan hälften av Sveriges koldioxidutsläpp.
De tre största utsläppsbovarna är ståltillverkaren SSAB, cementtillverkaren Cementa och oljeraffineringsföretaget Preem. På listan över de bolag med störst utsläpp finns också el- och fjärrvärmeproducenter från fossila bränslen, som också ökade sina utsläpp under 2018.

Samtidigt ökade också de totala växthusgasutsläppen från vägtrafiken i fjol. Bilarnas utsläpp minskade visserligen, men de ökade från tunga lastbilar.

De släppte ut mest 2018

Koldioxidutsläpp från svenska industrier:
1) SSAB, ståltillverkare: 4,9 miljoner ton
2) Cementa, cementtillverkare: 2,4 miljoner ton
3) Preem, oljeraffinaderi: 2,2 miljoner ton
4) LKAB, järnmalm: 653 000 ton
5) Borealis, kemikalieindustri: 637 000 ton
6) Kalkindustrin (bland annat Nordkalk): 633 000 ton
7) ST1 (före detta Shell), oljeraffinaderi: 547 000 ton
8) Värtaverket, kolvärme: 500 000 ton
9) Vattenfall Uppsala, el och värme: 385 000 ton
10) Rönnskärsverken, smältverk: 274 000 ton
Källa: EU:s utsläppsstatistik, Sveriges Natur

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV