Radar · Nyheter

”Bygg inte bort Järvafältet”

Foto: Björn Larsson Ask/ SvD/TT | Järvafältet försvaras av lokalborna, som inte vill se förtätningar och väggbyggen på bekostnad av områdets natur.

Husbyborna protesterar mot Svenska bostäders byggplaner vid Järvafältet och mot utförsäljningen av allmännyttan. Ann-Margarethe Livh, ny ordförande för Hyresgästföreningen i Järva, säger att det är viktigt att de boende slår vakt om sina intressen. Ingen förnekar dock behovet av fler bostäder.

Husby-Akalla blev 1973 Svenska Bostäders hittills största byggnadsprojekt i allmännyttans tjänst. Utvecklingen med både utförsäljningar och utbyggnader som riskerar områdets grönområden kring Husby gård och Järvafältet oroar lokalborna som varken vill flytta eller kan köpa sina bostäder.

”Att nu avbryta processen genom att ombilda eller sälja Svenska bostäders hus, skulle upplevas som ett svek”, skriver Husbybon Mats Leander i en insändare till Nyhetsbyrån Järva.

Leander skriver vidare att det absolut råder brist på hyresrätter. Men att bygga bostadsrätter eller sälja ut allmännyttan är enligt honom inte rätt väg att gå. Ann-Margarethe Liv, tidigare vänsterpartistiskt bostadsborgarråd i Stockholm och nytillträdd ordförande i Hyresgästföreningen i Järva, tror att det finns planer på att sälja ut allmännyttan. Att bevaka sina intressen är därför viktigt.

– Om du vill ha ett rättvist samhälle då är bostadspolitiken en av de viktigaste frågorna, säger Ann-Margarethe Livh till Nyhetsbyrån Järva.

Svenska Bostäders planer på att bygga fler hyresrätter möter dock också högljudda protester, framförallt på grund av platsvalet. Under 2000-talet när Järvalyftet skulle genomföras hölls medborgardialoger och de boende fick markera sina favoritområden med gröna prickar. Flest markeringar fick de gröna områdena nära Husby gård. Det är där de nya byggplanerna, mot vilka protester har förekommit en längre period, ska genomföras.

Arne Johansson är ordförande i Norra Järva stadsdelsråd och menar i en nyhetsartikel på Nyhetsbyrån Järvas hemsida att det, liksom Mats Leander skriver, inte finns någon som förnekar behovet av bostäder. Däremot är han emot valet av plats: 700 bostäder och en väg ska enligt förslaget byggas längs Järvafältet.

– Är det någon annan stadsdel i Stockholm som blir så förtätad som Husby? Det är aldrig fråga om att förtäta i områden med villor och bostadsrätter, säger han.

Clara Lindblom är oppositionsborgarråd och vice ordförande i Svenska Bostäder. Hon menar att staden absolut inte får nagga på Järvafältet och förutsätter att de borgerliga partierna och Miljöpartiet lyssnar på Husbyborna och ger andra alternativ, som Järvaborna själva föreslagit, en chans.

– Byggplanerna innebär ett kraftigt ingrepp i området kring Husby gård och Järvafältet som är väldigt uppskattat lokalt. Bostäderna behöver därför en bättre placering och det finns flera bra förslag från Husbyborna själva, säger Clara Lindblom (V).