Radar · Nyheter

Arbetet med hotade arter får mindre pengar

Foto: Tom Tribune/AP/TT | Kungsörnen är en av många arter som rödlistats av Artdatabanken.

Arbetet med att kartlägga hotade djur och växter får mindre pengar, skriver Upsala Nya Tidning.

I den senaste statsbudgeten fick Artdatabanken, som bland annat rödlistar arter, mindre medel – något som tvingar verksamhetens chef att skära ned.

– Det här är jätteviktiga kunskapsverktyg för att förvalta den biologiska mångfalden. Neddragningen är därför otroligt allvarlig, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken.

Neddragningen kan bli permanent eftersom regeringen inte lovar några nya pengar i kommande budgetar.