Radar · Nyheter

Utskott vill utreda anonyma vittnen

Henrik Montgomery/TT | Andreas Carlson (KD) hoppas att justitieutskottets förslag att be regeringen utreda bruk av anonyma vittnen får stöd även när hela riksdagen ska rösta om det.

En majoritet i justitieutskottet bestående av M, KD, L och SD vill att regeringen ska utreda om anonyma vittnen ska tillåtas i svenska domstolar. Men det är inte säkert att riksdagen som helhet ställer sig bakom det.

Omröstningen om förslaget i kammaren kan bli en rysare – där har regeringspartierna tillsammans med V och C en rösts övervikt åt andra hållet, 175 mot 174.

– Vi har drivit det här i ganska många år nu och skälet är ju att vittnenskräms till tystnad och att det finns mycket stora risker för vittnen som ställer upp när det gäller gängkriminalitet, till exempel, säger Andreas Carlson som företräder Kristdemokraterna.

KD, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har var för sig lagt fram motioner om utredning och översyn för att öppna för anonyma vittnen. Det är det som majoriteten ställer sig bakom.

Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell säger att han ser framför sig ett system där anonyma vittnen används i fall med grov brottslighet.

– Det kan vara mord och den typen av brott. Vi har ju problem i Sverige med att folk inte vågar vittna. Då kan anonyma vittnen och ett system med kronvittnen vara viktigt för att få bukt med brottsligheten, säger Forssell.

Utskottet vill, i ett annat förslag till tillkännagivande, att regeringen ska beordras att utreda ett system med kronvittnen. Regeringen har redan, i regeringsförklaringen i januari, meddelat att det ska utredas

Ordförande i utskottet är Fredrik Lundh Sammeli (S). Han säger att det i regeringskansliet redan pågår ett brett arbete med förslag för att öka skyddet för vittnen. Men det är inte motiverat att börja utreda bruk av anonyma vittnen, anser han.

– Jag ser inte att det nu är dags att sätta ner foten och säga att det är den vägen vi ska gå, säger Lundh Sammeli.

Liberalernas Johan Pehrson tycker dock att det är dags.

– Svenskt rättsväsende står sig i dag för slätt mot den grova brottsligheten och då är anonyma vittnen en del av en beviskedja som kan användas, säger Pehrson.

Han tillägger att det finns erfarenhet och praxis från andra länder som gör att rättssäkerheten kan upprätthållas också när anonyma vittnen tillåts.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV