Radar · Nyheter

Försvaret övar ubåtsjakt med USA

Joel Thungren/Försvarsmakten | En svensk ubåt deltar i övningen.

Finland, Sverige och USA övar under en vecka ubåtsjakt i Stockholms södra skärgård.
– Det är en återkommande nationell övning där vi övar på försvaret av vårt territorium, säger Rebecca Landberg, kapten och kommunikationschef vid Försvarsmakten.

Övningen pågår mellan 4 och 10 april och går ut på att öva på moment som anfall till exempel. Örlogsfartyg, en svensk ubåt, helikoptrar och ett amerikanskt ubåtsjaktplan finns bland deltagarna. Den militära närvaron brukar resultera i reaktioner.

– Vi vet från tidigare ubåtsjaktsövningar att många från allmänheten ringer in och berättar att de sett en ubåt om de inte vet om att det pågår en övning. Och det är ju bra att folk är uppmärksamma, säger Rebecca Landberg till TT.

Privatpersoner som planerar att ta båten ut för en tur vårsolen i Stockholms skärgård uppmanas att hålla lite extra utkik efter fartyg med flaggorna N, E och 2 – vilket betyder ”jag samövar med ubåt”.

– Möter man örlogsfartyg med signalflaggorna N, E och 2 ska man hålla avstånd, passera med låg fart och vara uppmärksam, säger Rebecca Landberg.

Ubåtsjaktövningen

Övningen pågår 4-10 april i delar av Stockholms södra skärgård.
Örlogsfartyg från Stockholm och Karlskrona, helikopterflottiljen, en svensk ubåt, enheter från den finländska marinen och ett amerikanskt ubåtsjaktflygplan används i övningen.
Hemvärnet och marinbasen deltar också i övningen.
Källa: Försvarsmakten