Radar · Nyheter

Brott kopplat till härkomst utreds igen

Naina Hel n Jåma/TT | Brottslingars härkomst ska kartläggas av Brå.

Brottsförebyggande rådet (Brå) ska på nytt kartlägga brottslighet kopplat till härkomst, rapporterar TV4 Nyheterna som refererar till myndighetens verksamhetsplan för 2019.

Det handlar om en studie av registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Studien ska ta upp exempelvis våldsbrott, sexualbrott – däribland våldtäkt – samt olika typer av tillgreppsbrott. Resultaten är planerade att publiceras i början av 2021.

Enligt Brå finns stor efterfrågan på ny kunskap om brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Ett annat nytt forskningsprojekt på området rör utsatthet för brott på asylboenden, svårigheter för rättsväsendet att upptäcka och utreda brott på dessa boenden och hur dessa brott kan förebyggas. Den studien väntas bli klar 2020.

Redan i maj förra året aviserade Brå att en kartläggning av brottslingars härkomst skulle göras. Men myndigheten uppgav då att det var oklart när den skulle komma till stånd.