Radar · Nyheter

Studie: Cocktaileffektens hälsorisker underskattade

Den blandning av kemikalier som vi utsätts för i vår vardag innebär hälsorisker som nuvarande riskbedömningar missar, enligt ett forskningsprojekt där bland annat Stockholms universitet ingår.

Vi har underskattat hälsorisken som kemikalieblandningar utgör. Det är en slutsats från det internationella forskningsprojektet EDC-MixRisk, där Åke Bergman, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet är projektledare:

– Exponering för konstgjorda kemikalier, och då särskilt hormonstörande ämnen, under fosterperioden är det som oroar mest. Detta på grund av att det kan leda till irreversibla förändringar i utvecklingen av organ och vävnader och ökad mottaglighet för sjukdomar senare i livet.

Särskilt oroväckande verkar kemikalieblandningar som finns i luften vara för gravida kvinnor och deras foster, enligt forskarna. Det finns indikationer på att kemikalieblandningar kan påverka barnens hjärnor.

Slutsatserna har forskarna dragit efter att ha gjort modeller baserade på exponeringsdata från 2 300 gravida kvinnor i Sverige.

Trots att cocktaileffekten inte orsakar några akuta effekter är det viktigt att ta hänsyn till möjliga framtida hälsoföljder, menar Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi och ekotoxikologi vid Stockholms universitet.

– Det som oroar oss gällande hormonstörande ämnen är att de verkar även i låga doser, säger hon till DN.

Framtida riskbedömningar bör bygga på analyser av hur komplexa blandningar påverkar kroppen, i stället för enskilda ämnen, enligt forskarna, som även efterlyser studier över längre tid.