Radar · Nyheter

Nya utbildningar för hållbar utveckling

Vill du plugga hållbarhet i höst finns nya alternativ på flera av stadens lärosäten. Södertörns högskola ger det treåriga programmet Kulturanalys inriktning hållbar utveckling.

Studenter ska utifrån etnologiska, historiska och filosofiska frågeställningar få ”kunskaper och färdigheter för ett arbete mot en bättre värld”, enligt högskolans hemsida.

Stockholms universitet startar i sin tur den tvärvertenskapliga 7,5-poängskursen Att motverka klimatförändringen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV