Radar · Nyheter

Internet-KBT mot ätstörning

Tio år brukar det ta innan patienter söker hjälp mot ätstörningar. Det vill Stockholms centrum för ätstörningar ändra på med en internetbehandling.

Ätstörningar hör till de allvarligaste psykiatriska diagnoserna, men på grund av den skuld och skam som ofta är förknippad med ätstörning tar det i genomsnitt 10–12 år innan de drabbade söker hjälp. För att sänka tröskeln till vården börjar Stockholms centrum för ätstörningar nu erbjuda internetbaserad behandling mot bulimi, hetsätningsstörning och relaterade diagnoser. Behandlingen går under namnet Nära.

– Tanken är att Nära ska bidra till en jämlik, evidensbaserad vård när och där det passar patienten, säger Elisabeth Welch, psykolog och enhetschef på forsknings- och utvecklingsenheten på Stockholms centrum för ätstörningar.

Behandlingen är en vidareutveckling av en särskilt framtagen för KBT mot ätstörningar. Den har tagits fram av kliniker, forskare och patienter på Stockholmskliniken.

Arbetet sker självständigt med stöd av en behandlare under 12–15 veckor. Med hjälp av korta texter, filmer, infografik och övningar får patienten lära sig strategier som minskar upptagenheten av kroppsform och vikt.