Radar · Nyheter

Höga halter av giftiga PFAS-ämnen i ytvatten

PFAS-ämnen har använts i brandskum.

Under februari mättes giftiga högflourerade ämnen på 76 platser i Stockholms läns ytvatten. Vid 44 av dem uppmättes förhöjda halter av ämnena.

PFAS är ett samlingsnamn för omkring 3 000 fluorföreningar som är giftiga, lagras i kroppen och tros vara cancerogena. Ämnena har sedan 1950-talet använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter och elektronik.

– PFAS utgör ett av de största kemiska hoten mot den svenska dricksvattenförsörjningen, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid länsstyrelsen i Stockholm, den myndighet som har gjort mätningarna.

Någon akut hälsofara med att vistas i vattnet eller producera dricksvatten från platserna föreligger inte, enligt länsstyrelsen. Däremot behöver åtgärder vidtas för att minska mängden giftiga ämnen i vattnet. Det kan handla om att sanera brandövningsplatser där brandsläckningsskum med PFAS har använts, eller att rena vatten som innehåller ämnena innan det når grund- och ytvatten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV