Energi · På gång i Stockholm

Hallå där…

… Linda Börjesson, universitetsbibliotekarie på KvinnSam, ett nationellt bibliotek för genusforskning.

Du ska delta i ett seminarium om De fem fronternas hus, varför kallas det så?
– De Fem Fronternas hus var Ada Nilssons egen benämning på sin våning på Triewaldsgränd 2 i Gamla Stan. Här fanns Tidevarvets redaktion, en veckotidning för en radikal, liberal kvinnoopinion där Elin Wägner var redaktör. Ada Nilsson beskrev det som att man hade krig på fem fronter, och det man kämpade för var frågan om kvinnorna, freden, jorden, befolkningen och liberalismen. I våningen på Triewaldsgränd kom och gick också kvinnorna i Fogelstadsgruppen. De var Elin Wägner, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm och Honorine Hermelin, kända som akademimedlemmar, riksdagsledamöter och rösträttspionjärer. Dessa fem kvinnor grundade Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, som syftade till att utbilda och inspirera kvinnor i sitt nyvunna medborgarskap efter 1921 då kvinnorna fick rösta.

Vilken tid var det som verksamheten bedrevs i det här huset?
– Ada Nilsson bodde och verkade på Triewaldsgränd mellan 1912–1952, och det var ett otroligt spann av spännande människor som befann sig här under olika omständigheter under dessa 40 år.

Berätta lite om läkarmottagningen och hälsoarbetet som Ada Nilsson bedrev.
– Ada Nilsson tog emot patienter som Selma Lagerlöf, Aleksandra Kollontaj, en rysk ambassadör, och Albert Engström. Dessutom ägnade hon sig åt att agitera för sexualupplysning, både på föredragsturnéer och i åtskilliga artiklar. Hon ville förbättra unga mödrars situation, de prostituerade, propagerade för preventivmedel och att barn ska behandlas lika, oavsett om de föds inom eller utom äktenskapet. Hon var mycket engagerad i sociala frågor. Just Albert Engström ritade av henne och kallade porträttet för den ”den goda människan”.

Föreläsning 25 mars: De fem fronternas hus

Läkaren Ada Nilssons våning på Triewaldsgränd 2 i Gamla stan kallas för De fem fronternas hus. Fronterna man håller under 1900-talets första hälft är frågan om kvinnorna, freden, jorden, befolkningen, och liberalismen. Här huserar Elin Wägner, den då okända Moa Martinsson och Ada Nilssons läkarmottagning. Hör vad den kvinnohistoriska och genusvetenskapliga forskningen har att säga om kvinnorna som hållit till här åren 1912–1952.

Tid: 16.00–17.00
Plats: Hökens gata 11
Kostnad: gratis

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV