Radar · Nyheter

Lex Maja ska stärka katters rätt

Fredrik Sandberg/ TT | Katter ska få ett bättre skydd när Lex Maja införs.

Katten Maja svalt ihjäl när hennes matte hamnade på sjukhus. Nu träder en ny djurskyddsförordning i kraft som gör det lättare att larma när djur far illa.

Med hänvisning till sekretessbestämmelser valde hemtjänsten att inte göra något när katten Maja svalt ihjäl ensam i en lägenhet. Hennes öde har gjort att lex Maja nu införs – från den 1 april stärks djurskyddsförordningen.
Den nya lagen gör att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänsten får bryta sekretessen vid vanvård av djur och anmäla det.

– Vi är jätteglada över den här lagstiftningen, vi föreslog den efter incidenten med Maja, säger Moa Richter Hagert, kommunikationschef vid organisationen Djurens rätt.

Hon tycker dock att lagen också borde omfatta djur som blir lämnade kvar hemma eller löper risk att bli lämnade, och inte bara de som blir vanvårdade. Länsstyrelserna kan dock tolka det som att lex Maja i praktiken omfattar övergivna djur. I propositionen skrev regeringen att om djuret inte har tillgång till foder kan någon eller ett par dagar utan tillsyn räcka för att det ska klassas som vanvård.

Moa Richter Hagert hoppas att lagen också kommer att bidra till att höja katters status.

– Den här lagstiftningen gör att djurets värde höjs, just katter har låg status i samhället i dag. Det är ett ganska vanligt problem att djur lämnas ensamma och jag hoppas att lex Maja också kan få igenom id-märkning och registrering av katter.

Fakta: Djurskyddslagen

Den nya djurskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019. Den ersätter den nuvarande, från 1988. Djurskyddsförordningen är ett komplement till djurskyddslagen där det står mer precist hur man ska hålla djuren.

Den nya lagen gör det uttryckligen förbjudet att överge hus- och tamdjur.