Radar · Nyheter

Tvångsutvisning samlade protester vid förvaret

I tisdags utvisades runt 25 personer till Afghanistan, av FN klassat som världens mest dödliga land.

I tisdags utvisades runt 25 personer till ett av världens farligaste länder, Afghanistan. Samma dag samlades ett 60-tal personer utanför förvaret i Märsta för att protestera mot tvångsutvisningen.

På plats fanns ett 20-tal poliser, hundar och nio piketbussar. När bussen med de deporterade lämnade förvaret strax efter klockan 17 skanderade demonstranterna ”Stop deportation” och ”Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal”.

Titti Schönbeck från Stockholm var en av dem som tog ledigt från jobbet för att åka till Märsta och demonstrera.

– Jag är här i solidaritet med dem som tvingas ut och för att protestera mot detta brott mot människors rättigheter och FN:s konventioner. Med på det chartrade planet till Kabul finns flera med skyddsskäl, bland annat två sjuka ungdomar. Vi är många som känner att vi inte kan låta det här fortgå, säger hon.

Med på planet fanns personer från hela landet, enligt Elizabeth Gyllenger, koordinator för arbetsgruppen Sverige mot deportationer:

– Tvångsutvisningarna strider mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Människor ska inte tvingas tillbaka med våld till det land de flyr från, där de utsatts för våld, förföljelse och hot.

I en FN-rapport från februari i år klassas Afghanistan som världens mest dödliga land. UNHCR beskrev i somras hur Afghanistans säkerhetsläge kontinuerligt har försämrats, liksom den humanitära situationen. Inget område i Afghanistan är enligt flyktingorganet säkert för internflykt, något Amnesty International instämmer i.

– Speciellt unga män är utsatta. Antingen blir de rekryterade eller ihjälskjutna. Många av dem som är med på planet är just unga män, säger Elizabeth Gyllenger.

Senast i torsdags skedde ett attentat i Kabul med elva civila döda och över 30 allvarligt skadade. Våldet eskalerar, enligt Elizabet Gyllenger:

– Det är attentat hela tiden, men man uppskattar att bara 25 procent av alla civila offer rapporteras. Det är horribelt att Sverige fortsätter deportera människor till världens farligaste land.