Radar · Nyheter

Nio nya naturreservat i Stockholms län

Rosenfinken ska skyddas i naturreservatet Hamnskär i Södertälje kommun.

I fjol inrättade länsstyrelsen nio nya naturreservat, varav sex i Norrtälje kommun. Övriga tre ligger i Värmdö, Södertälje och Österåker. Dessutom utvidgades under förra året tre befintliga reservat i Stockholms län.

– Tack vare höga anslag 2018 skyddades mycket värdefull natur som nya naturreservat under året. Det bidrar till en mångfald av arter och livsmiljöer och till att vi alla har möjlighet att uppleva värdefull natur – nu och i framtiden, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Enligt myndighetens statistik fördubblades landarealen nytillkommen skyddad natur i Stockholms län under 2018 jämfört med år 2017.

Vilka regler som gäller i de nya reservaten varierar, eftersom varje naturreservat är unikt, och det beror på vilka naturvärden som ska skyddas.