Radar · Nyheter

Mindfulness mot ungas stress

Kan övningar i medveten närvaro hjälpa mot ungas ökande stress? Sollentuna ungdomsmottagning ska testa, i en ny kurs.

Unga i Stockholm mår allt mer psykiskt dåligt.Nu börjar ungdomsmottagningar erbjuda mindfulness för gymnasister som känner sig stressade.

Sedan 2010 mår Stockholms gymnasieungdomar, särskilt flickor, allt sämre psykiskt. Det visar Stockholmsenkäten. Många upplever stress utifrån livsval som ska göras, säger Linda Yrmark, kurator på Sollentuna ungdomsmottagning:

– Vi har fått ett starkare individualiserat samhälle där det är upp till dig att göra val och valen ska helst vara rätt på en gång. Ett föränderligt skolsystem, relationer och hemförhållanden är andra faktorer som orsakar stress.

För att hantera stressen har Sollentuna ungdomsmottagning i veckan dragit igång en kurs i Acceptance and commitment therapy (Act), som bland annat använder sig av mindfulness. En metod som går ut på att fokusera på medvetenhet om sig själv och nuet.

Act är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT. Båda handlar om att ändra beteenden och ta ut en riktning mot mål man vill uppnå, men ACT fokuserar mer på accepterande av smärtsamma upplevelser. Men kursledare Linda Yrmark tror att begreppet acceptans har blivit lite missförstått, säger hon.

– Det finns kanske vissa saker vi behöver acceptera. Vi kommer alla att ställas inför sjukdom, död, olyckor eller stress, och reaktionerna som kommer av det är ju helt normala.

Kursen vänder sig till unga i åldrarna 16–22 och ges i en grupp bestående av 10–12 personer.

Den forskning som har utvärderat Act på ungdomar är ännu inte särskilt omfattande, men de studier som gjorts pekar på ett positivt utfall.

Finns det en risk att den här formen av terapi lägger för mycket ansvar på individen?

– Det är en jätteviktig fråga. Psykisk ohälsa och stress har i högsta grad att göra med ökade klyftor i samhället, socioekonomiska förhållanden som inte ska läggas på individen, säger Yrmark.

Mindfulness är något av ett rött skynke för många – men Linda Yrmark poängterar att metoden är en av flera:

– Vad är det strukturella och vad handlar om att jag behöver bli bättre på att möta mina påfrestningar? Mindfulness är inte lösningen på allt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV