Glöd · Ledare

Mer innehåll – mindre papper

Från och med nästa vecka ändrar vi utgivningen av Syre Stockholm på papper till varannan vecka. Tidningen kommer fortsätta att komma ut två gånger i veckan. Men varannan vecka blir den helt digital. Varannan vecka får du en digital tisdagstidning och en lite tjockare papperstidning på 32 sidor på fredagen. De digitala tidningarna blir också mer välmatade än nu. Du får alltså mer innehåll, högre kvalitet men mindre papperstidning.

Det har nu snart gått fyra år sedan vi startade den första Syretidningen, den som kort och gott bara heter Syre. Den första av nu sex fristående frihetliga och solidariska gröna tidningar som vi på Mediehuset Grönt ger ut.

Alltså inte miljötidningar, inte klimattidningar, utan frihetligt gröna tidningar. Det är viktigt att skilja på det. Medan de gamla ideologierna slåss om ifall makten ska ligga hos dem med pengar (kapitalet) eller hos politiker och byråkrater (staten) så är en grundsten i den gröna ideologin att flytta makten ner till individerna.

Genom decentralisering av besluten och en radikal fördelningspolitik där resurserna når ända ut till individerna får alla makt över sina liv och därmed frihet. En frihet som endast bör begränsas när den hotar någon annans rätt till samma frihet.

I en grön värld agerar vi alla som fria individer lokalt för en global solidaritet. Det handlar inte endast om att att vi inte har rätt att roffa åt oss mer av jordens begränsade resurser än andra kan ta ut. Utan det blir mer och mer också en överlevnadsfråga även för oss själva. Ju större klimatförändringar, ju mer vi plundrar planeten på ändliga resurser, desto mer vi utrotar växt och djurarter, desto mindre blir ytan och de resurser som går att leva på. Och ju fler som ska dela på en allt mindre kaka, desto hårdare blir konflikterna.

Vi ser mer och mer av det. Och de auktoritära krafterna runt om i världen har varit skickliga på att utnyttja rädslan och på det sättet nått skrämmande framgångar. Vi kan se det här i Sverige med stängda gränser och alltmer intolerant klimat, men också runt om i världen. I en tid när miljöhoten blir allt mer påtagliga kommer även ropen efter starka auktoritära ledare som förhindrar en ekologisk katastrof bli allt starkare. Grogrunden för en framväxande ekofascism har aldrig varit starkare. Mot det behövs många och starka lokala motkrafter, frihetliga krafter som visar på andra vägar. Som inte marscherar med i de raka leden.

För att verkligen flytta ner makt, ge möjlighet för en stark motkraft som byggs nerifrån och för att inte rädsla och osanningar ska ta över behövs lokala medieplattformar. Efter Syre har vi därför startat Syre Göteborg och Syre Stockholm. För två veckor sedan återstartade vi även Landets Fria Tidning, nu med namnet Landets Fria Syre, en tidning med fokus på den lokala omställningen och omställningsrörelsen. Och innan sommaren hoppas vi ha igång Syre Malmö. Vi kommer efter det fortsätta med flera lokala frihetligt gröna Syretidningar.

Hur framtidens medieplattformar och kanaler ska se ut, hur nyheter och diskussioner ska nå ut, är dock något som hela mediebranschen funderar på. Många är det också som höjt på ögonbrynen när vi i denna digitala tidsålder startat papperstidning efter papperstidning. Vi tror dock, vilket också visat sig stämma, att papperstidningens död är annonserad alldeles för tidigt. Med det sagt – de digitala kanalerna är minst lika viktiga. Många läsare har också hört av sig och gillat vår journalistik men tyckt det blivit för mycket papperstid ningar hemma. Dem har vi tipsat om att ta en helt digital prenumeration, men när vi för ett år sedan startade Syre Global testade vi också utifrån det att köra tidningen digitalt två dagar i veckan och på papper endast elva gånger per år. Det visade sig vara en väldigt populär form och därför kör vi nu även Landet Fria Syre med samma upplägg.

Sedan framgången med Syre Global har vi även funderat på om vi ska låta de lokala Syretidningarna få samma upplägg. Vi har vänt och vridit på för och nackdelar i snart ett år nu och till sist landat i: Nej, vi gör inte den förändringen fullt ut med de lokala Syretidningarna. Men vi går halvvägs dit. Därför får du nästa vecka Syre Stockholm endast digitalt, för att på fredag om två veckor få en extra tjock tidning på 32 sidor. Sedan kommer vi rulla på så med tre digitala tidningar följda av en 32-sidig papperstidning, med undantag för sommaren då vi kör helt digitalt.

Vi tror och hoppas att det är ett upplägg som kommer passa många av er. Men medievärlden är under ständig förändring och som en liten uppstickare gäller det att hela tiden både våga pröva nytt och ompröva. Aldrig låsa sig för en form. Nu provar vi detta och sedan får vi se vad som blir bäst i framtiden.

Oavsett form kommer Syre Stockholm även i framtiden vara en tidning för hela Stockholms gröna och frihetliga rörelse. En plats att diskutera hur vi skapar det goda lokala postindustriella samhället, en tidning med såväl de positiva exemplen som de stora problemen och utmaningarna. Det ändrar vi inte på.

Alla som klimatstrejkar i dag. Vi behöver fler som protesterar istället för att försöka köpa sig fria.

Idén att klimatkompensera för att legitimera ett i grunden skadligt betende. Sluta lura er själva!