Krönikor

Krossa influerarkulturen

Instagramkontot Aningslösa influencers har de senaste månaderna vållat debatt genom sin granskning av influerares flygvanor och enorma klimatutsläpp. Det är på tiden att dagens sociala media-profiler börjar granskas som de makthavare de faktiskt är. Men det räcker inte att bara granska enskilda handlingar. Det är dags att börja ifrågasätta hela influerarkulturen.

Är du en viktig person? Frågan har ställts under många år till amerikanska universitetsstudenter, som en del i ett frågeformulär om narcissism. I början av 60-talet svarade 12 procent ja. Sedan dess har siffran stigit och stigit. 30 år senare svarade 80 procent ja på samma fråga. Flera studier visar att unga i dag är mer narcissistiska och mindre empatiska än tidigare. Det är i ljuset av detta vi ska se framväxten av influerare. Selfien är den perfekta symbolen. Allt handlar om mig själv, och ni andra är åskådare i historien om mitt liv.

I kombination med den självupptagenhet som finns inbyggd i många influerares hela persona följer dessutom en närmast sjuklig romantisering av att vara konventionellt framgångsrik. Influerare tränar massor och har snygga kroppar. De reser och har fina kläder. Kanske har dom dessutom ett bra jobb vid sidan av, som gör att de tjänar ännu mer pengar. Materiella värden är allt i influerar-världen. Kontot är ett highlight reel, som ska belysa deras egen framgång.

Prestations- och framgångskulturen skördar verkliga offer. En studie från Stockholms universitet visar att unga blir allt mer stressade, och två orsaker som framhålls är höga krav kombinerade med bristande socialt stöd, samt låg självkänsla. De allt högre kraven är så klart en produkt av hur konventionell framgång ses som allt viktigare, och det narcissistiska individfokuset gör att det dessutom alltid blir ditt eget fel om du misslyckas. Forskare har också kopplat ökad narcissism till lägre självkänsla.

Vårt allt mer egocentriska samhälle är visserligen inte nåt som influerarna har skapat. De ska snarare ses som en produkt av samhällsutvecklingen än tvärtom. Men att ingen ifrågasätter de sjuka normer som sätts av influerare är orimligt. Tvärtom verkar influerar-tänket smyga sig in också i politiken. Politiker lägger allt mer tid på att se bra ut, ta bra bilder och vårda sina personliga varumärken istället för att ägna sig åt sakfrågor. Det är en sorglig utveckling, och extra ironiskt är det när det sker på vänsterkanten, som trots allt ska stå för gemenskap, emot individualismen.

Är du en viktig person? Svaret är nej. Du är inte viktig och det är inte jag heller. Vi är små, små människor i en stor värld, och det enda sättet vi kan skapa något meningsfullt är tillsammans. Men om vi arbetar gemensamt så kan vi bygga ett samhälle också för oss oviktiga. Ett samhälle där att vara oviktig inte betyder att man inte är värdefull. Där ens värde inte mäts i vilket jobb du har, hur vältränad du är eller hur många weekend-resor du hann med under förra året. Det är dags att krossa influerarkulturen.

Konflikten mellan Indien och Pakistan verkar ha lugnat ner sig för tillfället.

Risken för krig mellan de två kärnvapenmakterna kvarstår.