Radar · Nyheter

Sidaanställda kritiska till Botkyrkaflytt

Sida ligger idag centralt i Stockholm på Valhallavägen.

Sidas flytt från Valhallavägen i centrala Stockholm till Botkyrka kommun har stött på patrull. Risk för skenande kostnader, risk för personalbortfall och problem med att hitta en lämplig lokal är några problem som biståndsmyndigheten har att tampas med. Ett annat är de anställdas missnöje till val av ny adress.

I januari 2018 fattade S–Mp-regeringen beslut om att omlokalisera en rad myndigheter från centrala Stockholm till andra orter. Totalt berörs drygt 900 statliga tjänster och bland berörda myndigheter återfinns Inspektionen för socialförsäkringar som flyttar till Göteborg, Myndigheten för tillgängliga medier (Malmö), Kronofogdemyndigheten (Kristianstad, Luleå och Sundsvall) och Sida.

För biståndsorganisationens del lämnar 500 anställda Östermalm bakom sig för en ny tillvaro i Botkyrka kommun. I en färsk konsekvensanalys redovisas flyttlassets ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella följder och till sin hjälp har Sida bland annat haft Kungliga tekniska högskolan och Svenska Miljöinstitutet.

– Vi kan konstatera att branschen tror att flytten kommer att ta längre tid än beräknat, säger Rebecka Orrenius Alffram, Sidas projektledare för flytten.

Sidas flytt till Botkyrka kommun presenterades redan för ett år sedan
Sidas flytt till Botkyrka kommun presenterades redan för ett år sedan. 20 procent av de anställda på myndigheten uppger att de kommer att ta bilen till jobbet vid en flytt. Kommunstyrelsen i Botkyrka (med Ebba Östlin i spetsen) står beredd att göra vad som krävs för att underlätta flytten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ökade utsläpp från pendling

Något som också ser ut att ta längre tid är anställdas pendling till och från arbetsplatsen:

– Majoriteten får mer än en timme i total restid per dag jämfört med tidigare. Det är klart det får konsekvenser, säger hon.

Av de anställda uppger 20 procent bilen som transportmedel, vilket uppskattningsvis innebär ökade koldioxidutsläpp på cirka 145 ton per år. Ekologiska fotavtryck som Sida i bästa möjliga mån ämnar motverka: – Kontoret ska ligga nära spårbunden trafik så att vi i all möjlig mån kan undvika bilpendling. Men exakt hur stor miljöpåverkan flytten kommer få är för tidigt att säga något om. Vi ska mildra de negativa effekterna i den mån vi kan, säger hon.

Medarbetarundersökningen visade också att mellan 20 och 25 procent av Sidas nuvarande medarbetarskara säger sig behöva flytta eller söka andra anställningar när den nya adressen hamnar söder om staden. Om så kommer att ske återstår att se, men Sida har beräknat att varje nyrekrytering kostar omkring 500 000 kronor:

– Det vore ett stort bekymmer om det skulle bli så. Men det är än så länge för tidigt för att vidta några åtgärder, säger Rebecka Orrenius Alffram.

Totalt beräknas omlokaliseringen kosta drygt 120 miljoner kronor. I dagsläget finns dock ingen tillgänglig lokal att hyra som motsvarar de kriterier som regeringen har ställt, något som väckt frågan om nybyggnation – ett projekt som kan landa på mellan 500 och 750 miljoner kronor.

Från Botkyrka kommuns sida är det en möjlig lösning och såväl fastighets- som byggbolag har visat intresse:

– Just nu finns ingen tom lokal i kommunen som kan härbärgera 500 personer och motsvara de krav som Sida har, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Kommunstyrelsen säger sig vara beredd att göra vad som krävs för att få till en flytt inom de satta tidsramarna. Att projektet ser ut att bli försenat förvånar inte heller, menar Ebba Östlin och konstaterar att inte mycket hände hösten 2018:

– Det var nästan så vi trodde att de väntade på en ny regering som kanske hade fattat ett annat beslut. Ett år har gått sedan flytten aviserades, men inte mycket har hänt. Jag är van vid snabbare processer. På ett år borde vi ha kunnat nå längre.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Foto: Jonas Ekströmer/TT

”Många fördomar”

Biståndsorganisationens flytt från en av Stockholms rikaste stadsdelar till Botkyrka med en stor andel låginkomsttagare väcker känslor. Flera Sida-anställda har uttryckt kritik och tydligt motstånd till just Botkyrka som ny adress, berättar Ebba Östlin, som varken ligger bakom flyttbeslutet eller har mandat att ändra på det:

– Det finns många fördomar, särskilt om våra miljonprogram.

Hon ser ett stort problem i att bilden av att myndigheter endast kan göra ett adekvat jobb i Stockholms innerstad lever kvar:

– Vi lever i en tid då staten behöver vara synlig på flera platser än i Stockholm City, säger hon.

Att kommunens befolkning talar många språk tror Ebba Östlin kommer göra att många ser Sida som en relevant framtida arbetsgivare. Kommunens interkulturella inslag gör beslutet att placera en myndighet med global spännvidd just här inspirerande, säger hon:

– Vi jobbar med ett demokrati- och helhetsperspektiv. Och i det kan Sida bidra till mycket goda spinoffeffekter, förutom fler arbetstillfällen och utbildningssäten även ett möjligt uppsving för servicebranschen. Vi är inne i ett spännande utvecklingsläge.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV